Zachęcamy do skorzystania z dofinansowania do studiów podyplomowych w ramach Lubuskich Bonów Szkoleniowych. Więcej na stronie internetowej: www.bony.ziph.pl

Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych Sp. z o.o.

02 LUTY 2016 14:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych Sp. z o.o.

Adres: Kalsk 122, 66-100 Sulechów
Osoba do kontaktu: Monika Kęsicka
T: 68 353 46 63
E: biuro@loiiwa.com.pl
W: loiiwa.com.pl

 

Opis jednostki:

Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych to jedyny taki ośrodek w województwie, który zapewnia dostęp do osiągnięć nauki oraz świadczy usługi w zakresie szkółkarstwa, ogrodnictwa oraz przetwórstwa spożywczego przy użyciu najnowszych technologii oraz bazy naukowej z zakresu zaawansowanej analityki. Prace badawcze LOIiWA koncentrują się na tworzeniu nowych produktów, modyfikacji i doskonalenia ich jakości, stworzenia jednostki badawczej dla MŚP, wspierania przedsiębiorców w rozwiązywaniu powstających w produkcji problemów i wdrażaniu nowych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych.

 

Zakres usług dla biznesu:

1.    Część szkółkarstwa i ogrodnictwa:
- badania nad produkcją materiału roślinnego, wraz z opracowaniem nowych odmian, przystosowanych do lokalnych warunków klimatycznych i wdrażania innowacyjnych rozwiązań szkółkarskich.


2.    Część technologiczna:
- próby technologiczne i testy produkcyjne w skali półprzemysłowej przeprowadzane w pracowniach przetwórstwa: zbóż, mleka, mięsa, owoców i warzyw,
- współpraca z przedsiębiorstwami w zakresie opracowywania nowych produktów z przeznaczeniem na rynek.


3.    Część laboratoryjna:
- mikrobiologiczna analiza żywności rozszerzona o techniki PCR (bezpieczeństwo mikrobiologiczne surowców, półproduktów oraz produktów spożywczych)
- fizykochemiczna analiza żywności (ilościowa i jakościowa analiza składu), badanie wartości energetycznej produktów, badanie barwy oraz tekstury produktów
- spektrometryczne oznaczanie makro i mikro elementów oraz metali ciężkich w próbkach pochodzenia biologicznego oraz mineralnego.

 

Formy finansowania współpracy:

- na zasadach komercyjnych,
- w ramach współpracy poprzez opracowywanie wspólnych projektów umożliwiających finansowanie badań ze środków zewnętrznych, w tym środków UE,
- w ramach udzielanej pomocy publicznej de minimis.