Zapraszamy do udziału w konkursie LUBUSKI LIDER BIZNESU. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 30 lipca 2021 r. Więcej informacji na stronie: www.lubuskilider.ziph.pl

Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Spółka z o. o.

02 LUTY 2016 14:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Spółka z o. o.

Adres: ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp.
Osoba do kontaktu: Urszula Stolarska
T: 691 772 500
E: biuro@gotechnology.pl
W: www.gotechnology.pl

 

Opis jednostki:

Spółka została założona w listopadzie 2013 roku przez: Miasto Gorzów Wielkopolski, Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., Lubuski Klaster Metalowy i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Gorzowie Wlkp.

Podstawowym zadaniem spółki jest komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań z obszaru technologii środowiskowych, poprzez kreowanie nowych podmiotów gospodarczych, w których PNP GOT Sp. z o.o. będzie obejmował udziały kapitałowe. Spółka realizuje to zadanie poprzez:
•    ścisłą współpracę z przedsiębiorcami i uczelniami wyższymi,
•    wyszukiwanie nowych technologii środowiskowych z potencjałem do komercjalizacji,
•    weryfikację innowacyjnych rozwiązań pod kątem możliwości ich transferu do przemysłu,
•    prowadzenie badań własnych oraz zleconych,
•    koordynowanie ochrony własności intelektualnej nowych projektów,
•    dobieranie najbardziej efektywnego modelu finansowania nowych przedsięwzięć,
•    wejście kapitałowe, wspólnie z przedsiębiorcami oraz instytucjami otoczenia biznesu do nowych, celowych podmiotów gospodarczych, w których będą komercjalizowane konkretne projekty,
•    kompletne wsparcie nowych podmiotów w okresie inkubacji, w zakresie obsługi badawczej, patentowej, biurowej, księgowej, prawnej oraz informatycznej,
•    wyjście kapitałowe z dojrzałych przedsięwzięć.

 Zakres usług dla biznesu:

Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy sp. z o.o. oferuje swoją działalność
w następujących obszarach:
•    wsparcie techniczne i outsourcing usług dla spółek, w których będzie zaangażowany i dla innych podmiotów,
•    udział w projektach badawczych organizowanych przez uczelnie i instytuty badawcze,
•    udział w konsorcjach badawczo-wdrożeniowych,
•    organizacja szkoleń i praktycznych zajęć laboratoryjnych, w tym zajęć dla młodzieży,
•    organizacja innych projektów celowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
•  sprzedaż innowacyjnych technologii rozwijanej w innej formie niż tworzenie nowych podmiotów gospodarczych,
•    usługi doradcze,
•   realizowanie i konsolidowanie dla przedsiębiorstw, głównie członków Lubuskiego Klastra Metalowego, usług wspólnych, dla których można uzyskać efekt skali,
•    uzbrajanie własnych terenów inwestycyjnych, w tym realizacja projektów związanych z lokowaniem instalacji energii odnawialnej średniej mocy,
•    sprzedaż i dzierżawa gruntów inwestycyjnych,
•    usługi metrologiczne w ramach laboratorium pomiarowego 3D.

 

Formy finansowania współpracy:
Powyższe zadania Spółki są finansowane przede wszystkim z funduszy unijnych, dostępnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Park będzie aktywnie ubiegał się o pozyskanie środków na realizację projektów celowych oraz na przygotowanie i rozwój infrastruktury wspierającej prowadzenie badań oraz komercjalizację technologii.