Zapraszamy do udziału w konkursie LUBUSKI LIDER BIZNESU. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 30 lipca 2021 r. Więcej informacji na stronie: www.lubuskilider.ziph.pl

Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. PWSZ w Sulechowie

02 LUTY 2016 13:30

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. PWSZ w Sulechowie

Adres: ul. Armii Krajowej 51, 66-100 Sulechów
Osoba do kontaktu: Radosław Grech
T: 609 383 156
E: info@centrumenergetyki.com.pl
W: www.centrumenergetyki.com.pl

 

Opis jednostki:
Centrum Energetyki Odnawialnej (CEO) jest ośrodkiem badawczo-rozwojowym, działającym przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie. Główne obszary funkcjonowania CEO skupiają się wokół prac badawczo – rozwojowych prowadzonych w zakresie energetyki odnawialnej zarówno w obszarze energii elektrycznej jak i cieplnej, a także mikrokogeneracjii trigeneracji energii.
Wyróżnikiem CEO jest wdrażanie systemów teleinformatycznych i pomiarowych w procesach zarządzania, wytwarzania, przesyłania, przetwarzania i wykorzystania energii zarówno w procesach technologicznych jak i systemowych.

 

Zakres usług dla biznesu:

Działalność szkoleniowa:
- Instalator pomp ciepła
- Instalator kolektorów słonecznych
- Instalator systemów fotowoltaicznych
- Hybrydowe systemy energetyki odnawialnej

Działalność B+R:
- Audyty efektywności energetycznej
- Projektowanie/analizy systemów fotowoltaicznych
- Projektowanie/analizy wieloźródłowych systemów OZE
- Doradztwo w zakresie stosowania OZE
- Prace B+R w zakresie OZE, energetyki i systemów teleinformatycznych
- Analizy techniczne urządzeń i systemów energetycznych
- Analizy rynkowe
- Organizacja warsztatów, konferencji tematycznych

Usługi infrastrukturalne:
- Udostępnianie powierzchni laboratoryjnych
- Udostępnianie aparatury pomiarowej
- Udostępnianie powierzchni konferencyjnych, szkoleniowych

 

Formy finansowania współpracy
- na zasadach komercyjnych,
- w ramach współpracy poprzez opracowywanie wspólnych projektów umożliwiających finansowanie badań ze środków zewnętrznych, w tym środków UE,
- w ramach udzielanej przez CEO pomocy publicznej de minimis.