Z bonem po innowacje 2.0

10 SIERPIEŃ 2018 13:30

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

9 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim ZIPH podpisała umowę na dofinansowanie projektu „Z bonem po innowacje 2.0”. Zakłada on, że Izba będzie miała możliwość przyznawania lubuskim przedsiębiorcom bonów na realizację m.in. prac badawczo-rozwojowych oraz usług innowacyjnych. 

Wartość dofinansowania projektu to blisko 5 mln zł. W ramach zadania zamierzamy udzielić przedsiębiorcom co najmniej 50 grantów.

Projekt jest skierowany do przedsiębiorstw, które przynależą do sektora MŚP i prowadzą działalność na terenie województwa lubuskiego. Celem projektu jest wsparcie działalności innowacyjnej lubuskich MŚP poprzez udzielenie wsparcia w formie bonu na realizację projektu badawczo – rozwojowego.

Przedsięwzięcia kwalifikujące się do objęcia wsparciem:
- przeprowadzenie prac B+R (projekty badawcze tzw. małej skali);
- wdrożenie nabytych prac B+R;
- opracowanie lub wdrożenie nowego produktu/usługi/technologii odnoszące się bezpośrednio do dziedziny/ przedmiotu działalności produkcyjnej lub usługowej przedsiębiorstwa, w tym specjalistyczne usługi laboratoryjne, pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowanie produktu, testowanie technologii;
- doradztwo w zakresie usprawnienia zarządzania w tym m.in. optymalizacja procesów logistycznych, automatyzacja obiegu dokumentów;
- uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej lub nabycie tych praw;
- doradztwo w zakresie procedury ochrony praw własności przemysłowej;
- doradztwo w zakresie internacjonalizacji w tym przygotowanie strategii rozwoju działań eksportowych;
- doradztwo w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej, w tym analizy marketingowe, analizy finansowo – ekonomiczne;
- opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania.

Maksymalna wartość udzielonego wsparcia może wynieść 100 tys zł, przy czym dofinansowanie może stanowić nie więcej niż 85% wartości przedsięwzięcia. Przedsiębiorca musi zatem wnieść co najmniej 15%-owy wkład własny.

W najbliższym czasie opublikujemy szczegółowe informacje na temat warunków ubiegania się o granty oraz zorganizujemy spotkanie informacyjne dla zainteresowanych przedsiębiorców.