Nabory dla przedsiębiorstw

26 CZERWIEC 2024 11:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Prezentujemy zestawienie naborów dla przedsiębiorstw ukierunkowanych na badania i rozwój, poprawę efektywności energetycznej oraz gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Ścieżka SMART – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki w nowej odsłonie, ze zmienionymi kryteriami oceny i krótszą procedurą selekcjonowania projektów z największym potencjałem. Jest to konkurs dla innowacyjnych firm (MŚP oraz dużych), które prowadzą prace badawczo-rozwojowe (B+R), pracują nad nowoczesnymi produktami, czy opracowują nowe zaawansowane technologie. Dzięki modułowym zasadom, w ramach ścieżki SMART można sfinansować także cały program rozwojowy dla przedsiębiorstwa, będący uzupełnieniem działań innowacyjnych, tj.:
• wdrożenie rozwiązań innowacyjnych,
• rozbudowa zaplecza B+R,
• cyfryzacja działalności,
• podniesienie kwalifikacji i kompetencji pracowników,
• ekspansja eksportowa,
• internacjonalizacja,
• wdrożenie rozwiązań prośrodowiskowych prowadzących do zrównoważonego rozwoju.

Czas trwania naboru: 27 czerwca – 24 października 2024 r.

Szczegółowe informacje:
dla MŚP – nabór prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 
dla dużych przedsiębiorstw – nabór prowadzony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Krajowy Plan Odbudowy – A2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ – konkurs skierowany do MŚP, które chcą sfinansować inwestycje związane ze wdrażaniem technologii ukierunkowanych na zmniejszenie ilości odpadów poprodukcyjnych, ponowne ich wykorzystanie lub recykling oraz zwiększenie efektywności energetycznej, tj:

• działania inwestycyjne, w tym zakup maszyn i urządzeń związanych z wdrożeniem transformacji środowiskowej związanej z gospodarką obiegu zamkniętego;
• wartości niematerialne i prawne;
• zakup usług doradczych związanych z wdrożeniem przedsięwzięcia;
• usługi zewnętrzne.

Czas trwania naboru: 25 czerwca – 10 sierpnia 2024 r.

Szczegółowe informacje:
nabór prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Kredyt ekologiczny - Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – konkurs skierowany do MŚP, które chcą sfinansować wydatki przeznaczone na realizację inwestycji ekologicznej, tj.:
• nabycie środków trwałych,
• nabycie robót i materiałów budowlanych,
• nabycie wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej,
• studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych, związanych z realizowanym projektem.

Czas trwania naboru: 25 kwietnia – 25 lipca 2024 r.

Szczegółowe informacje:
nabór prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego