Władze ZIPH z absolutorium za 2023 r.

21 MAJ 2024 15:30

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

21 maja w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Na początku spotkania głos zabrali goście honorowi: Andrzej Dycha, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz przewodniczący Rady Miasta Gorzowa Robert Surowiec.

Następnie członkowie ZIPH wysłuchali sprawozdań z pracy organów Izby w 2023 r. W sumie w 2023 r. zorganizowaliśmy 49 różnego rodzaju wydarzeń gospodarczych w Lubuskiem. Prócz dobrze znanych tradycyjnych Izbowych imprez, jak Gospodarcza Inauguracja Roku czy Lubuski Lider Biznesu w bieżącym roku odbyło się 47 mniejszych konferencji, spotkań branżowych i szkoleń. Wszystko po to, aby wesprzeć biznes pod kątem legislacyjnym oraz edukacyjnym. Nie zabrakło poszukiwań nowych form współpracy, które pozwoliły na zbudowanie jeszcze silniejszej społeczności przedsiębiorców i wspierających ich ekspertów, tak, aby sprostać nadchodzącym wyzwaniom i dostosowywać je do zachodzących zmian.

W izbowej ofercie pojawiły się nowe pozycje. Z pewnością warto wyróżnić Akademię Lidera – nowy program szkoleniowy dla menadżerów nakierowany na rozwój umiejętności zarządzania. Kurs składał się z cyklu 6 warsztatów, podczas których uczestnicy nabywali wiedzę m.in. na temat tego, jak budować relacje z pracownikami, zarządzać zespołem i radzić sobie w kryzysowych sytuacjach.
W drugiej połowie roku zainicjował działalność izbowy Klaster GO GREEN, aby wspomóc w ten sposób lubuskie firmy w pokonywaniu wyzwań związanych z nowymi wymaganiami i regulacjami Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonego rozwoju. Celem Klastra jest stworzenie sieci współpracy w obszarze zielonych technologii umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorstw, jednostek naukowo- badawczych oraz różnego rodzaju instytucji i podmiotów działających w tym obszarze. W ramach klastra została uruchomiona grupa zakupowa energii elektrycznej oraz usługi audytów środowiskowych i energetycznych dla członków Izby. Z kolei we wrześniu przy Izbie powstał ośrodek doradztwa biznesowego dla cudzoziemców z Ukrainy i Białorusi. Jego celem jest m.in. pomoc prawnai instytucjonalna oraz realizacja projektów, na edukację prawno-ekonomiczną. W październiku natomiast ruszył nowy program skierowany do podmiotów ekonomii społecznej. Działanie to jest realizowane w ramach środków z programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Jego cel to wzmocnienie pozycji rynkowej i poprawa ekonomizacji podmiotów ekonomii organizacji pozarządowych w województwach: lubuskim i zachodniopomorskim.

Ważnym aspektem funkcjonowania ZIPH są programy realizowane ze środków Unii Europejskiej. Z końcem 2023 roku m.in. zakończyła się realizacja Lubuskich Bonów Szkoleniowych, czyli działania, dzięki któremu przez wiele miesięcy lubuscy przedsiębiorcy mogli otrzymać dofinansowanie na podnoszenie kwalifikacji pracowników. W sumie w ciągu siedmiu lat w ramach programu ze wsparcia skorzystało blisko 1566 firm i ich 3615 pracowników na kwotę 28,5 miliona złotych. W 2023 roku przeprowadzono również kolejne nabory w ramach projektu „Z bonem po innowacje 3.0”, który polegał na udzieleniu firmom wsparcia w formie bonu na realizację projektów badawczo - rozwojowych. W sumie środki z tego działania otrzymało 27 firm na sumę 2,3 miliona złotych. Końca dobiegł również program modernizacji kształcenia zawodowego w Lubuskiem. Dzięki projektowi swoje kompetencje podnieśli uczniowie szkół zawodowych, m.in. poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach i stażach. Izba w sumie zrealizowała w ostatnich latach ponad 3000 badań predyspozycji zawodowych, kursy dokształcające dla 9422 osób oraz 4836 praktyk i staży w lubuskich firmach.

Izba aktywnie włączała się również w wydarzenia społeczno-kulturalne, takie jak: Europejskie Dni Dziedzictwa, Nocny Szlak Kulturalny, Izbowy Dzień Kobiet, Dni Otwarte Funduszy Europejskich oraz różnego rodzaju wystawy i wykłady na temat historii gospodarczej regionu.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami członkowie ZIPH udzielili wszystkim organom Izby absolutorium za rok 2023 r.

Gośćmi drugiej części spotkania byli przedstawiciele Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, którzy przedstawili możliwości wsparcia eksporterów przez PAIH oraz reprezentanci Niezależnego Domu Maklerskiego S.A.