Klaster GO GREEN - pierwsze umowy podpisane

04 MARZEC 2024 17:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

1 marca w Lubuskim Centrum Przedsiębiorczości w Gorzowie miało miejsce podpisanie pierwszych umów z członkami izbowego Klastra GO GREEN.

Jego inicjatorem jest Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa, która chce w ten sposób wspomóc lubuskie firmy w pokonywaniu wyzwań związanych z nowymi wymaganiami i regulacjami Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Celem Klastra jest stworzenie sieci współpracy w obszarze zielonych technologii umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorstw, jednostek naukowo-badawczych, oraz różnego rodzaju instytucji i podmiotów działających w tym obszarze.

Podczas piątkowego spotkania do klastra przystąpiło kilkanaście lubuskich (i nie tylko) firm. W toku obrad wybrany został również skład zarządu klastra: Alicja Chilińska-Zawadzka (EDF EN Polska Sp. z o.o.) - prezes, Łukasz Marcinkiewicz (Inneko Sp. z o.o.), członek zarządu oraz Michał Kugler (przedstawiciel ZIPH), członek zarządu.

Zgromadzeni w piątkowe popołudnie przedsiębiorcy podkreślali, że klaster może być istotnym elementem stanowiącym platformę dialogu pomiędzy biznesem a władzą publiczną. A problemów do rozwiązania na dziś jest sporo. Zwłaszcza w kontekście uproszczenia zawiłych procedur czy długich terminów oczekiwania na pozwolenia. W toku dyskusji pojawiały się również ciekawe koncepcje współpracy i pomysły na współdziałanie w ramach m.in. spółdzielni energetycznych, które opiera się na współdzieleniu wytwarzanej i konsumowanej energii.

Podczas spotkania nakreślono również pierwsze zadania, które będą realizowane w ramach klastra. – 20 czerwca w Gorzowie zorganizujemy dużą polsko-niemiecką konferencję gospodarczą, podczas której wspólnie z naszymi partnerami z Brandenburgii będziemy chcieli wymienić się doświadczeniami w zakresie wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w biznesie. W dłuższej perspektywie będziemy chcieli doprowadzić też do powstawania łańcuchów dostaw pomiędzy lokalnymi przedsiębiorcami. Jednym słowem chcemy przygotować jak najlepiej lubuski biznes na wyzwania, które stoją przed nami w obliczu wymogów stawianych przedsiębiorcom w związku z polityką klimatyczną UE – mówi Kamila Szwajkowska, dyrektor ZIPH.