Konkursy na inwestycje proekologiczne

13 LUTY 2024 15:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Przygotowaliśmy dla Was zestawienie konkursów, w których istnieje możliwość pozyskania środków na inwestycje prośrodowiskowe.

Poniżej przedstawiamy wybrane programy skierowane do firm, wraz z najważniejszymi informacjami.

KPO. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związane z Gospodarką Obiegu Zamkniętego.
Dla kogo: MŚP oraz duże przedsiębiorstwa
Terminy naborów i budżet:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: – I kwartał 2024, budżet ok. 350 mln PLN
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – I kwartał 2024, budżet ok. 360 mln PLN
Wsparcie:
• Dla MŚP (PARP): opracowanie, wprowadzenie lub zastosowanie w swojej działalności innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku.
• Dla dużych przedsiębiorców (NCBiR): wsparcie obejmie projekty badawczo-rozwojowe służące opracowaniu technologii w zakresie wykorzystania odpadów jako surowców wtórnych.

Kredyt ekologiczny (Program FENG 3.1)
Dla kogo: MŚP i duże przedsiębiorstwa
Terminy naboru: 25.04- 25.07.2024 oraz 17.10- 30.12.2024
Budżet: planowana kwota na dofinansowania to 660 mln PLN.
Przykładowe wsparcie:
• Poprawa efektywności energetycznej w dużych i średnich przedsiębiorstwach poprzez termomodernizację, inwestycje w produkty/procesy oraz zmianę źródeł energii na bardziej ekologiczne.
• Dotacja bezzwrotna na spłatę rat kredytu ekologicznego, do 50 mln euro.
Instytucja wdrażająca: Bank Gospodarstwa Krajowego.

NFOŚiGW. Efektywność energetyczna.
Dla kogo: Duże i średnie przedsiębiorstwa
Termin naborów: 31.01.2024 - 12.04.2024
Wsparcie:
• Pożyczka z komponentem umorzenia: do 30% dla dużych przedsiębiorstw, do 49% dla średnich przedsiębiorstw.
• Poprawa efektywności energetycznej, w tym instalacja OZE, w dużych i średnich przedsiębiorstwach.
Instytucja wdrażająca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.