Informujemy, iż od dnia 25 marca 2019 r. wprowadziliśmy ograniczenie w kryteriach naboru w ramach projektu: Lubuskie Bony Szkoleniowe. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie: www.bony.ziph.pl

O nas

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wielkopolskim to niezależna organizacja powołana, by chronić i reprezentować interesy zrzeszonych w niej przedsiębiorców. Powstała w 2004 r. z inicjatywy 116 szefów firm.

ZIPH jest największą organizacją samorządu gospodarczego na terenie województwa lubuskiego. Aktualnie w swoich szeregach skupia ponad 300 podmiotów gospodarczych. Od początku swojego istnienia jako główny cel Izba stawia sobie działanie na rzecz tworzenia warunków do rozwoju życia gospodarczego, międzynarodowych kontaktów gospodarczych oraz wspierania inicjatyw członków.

Izba oferuje swoim członkom bogatą ofertę usług, takich jak: szkolenia, konferencje, konsultacje, wyjazdy biznesowe oraz cykliczne imprezy integracyjne. Prowadzi program grupowych ubezpieczeń, Zachodnią Grupę Zakupową, konkurs Lubuski Lider Biznesu oraz wydaje miesięcznik gospodarczy Głos Przedsiębiorcy. Wdrażamy również liczne projekty unijne wpływające na rozwój gospodarczy całego regionu.

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa ma realny wpływ na sytuację przedsiębiorców nie tylko w Lubuskiem, ale i w całej Polsce. Nasi reprezentanci często występują w rolach ekspertów doradzających władzom i instytucjom otoczenia biznesu.

Zapaszamy do współpracy.

 

 Nasze wyróżnienia: