Izba wyróżniona

17 CZERWIEC 2019 14:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

15 czerwca podczas uroczystej sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze wręczono okolicznościowe wyróżnienia dla osób i firm, które w minionym 15 - leciu w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju Województwa Lubuskiego. 

Nasza Izba została wyróżniona tytułem „Przedsiębiorca 15-lecia Polski w Unii Europejskiej”. Ponadto tytuły „Człowiek 15-lecia Polski w Unii Europejskiej” otrzymali: Jerzy Korolewicz (Prezes ZIPH) oraz Stanisław Owczarek (Dyrektor ZIPH).

Władze samorządowe naszego województwa przyznały wyróżnienia za skuteczne wdrażanie programów unijnych oraz wieloletnie zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnych w Polsce i w Europie.