Zapraszamy do skorzystania z dofinansowania na szkolenia w ramach Lubuskich Bonów Szkoleniowych. Możesz uzyskać nawet 80% pokrycia kosztów szkolenia pracowników. Więcej na: bony.ziph.pl

Wsparcie dla rynku pracy

14 MARZEC 2018 09:30

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Możliwości związane ze środkami unijnymi w kontekście sytuacji firm na rynku pracy były głównym tematem spotkania przedsiębiorców z Małgorzatą Jażdżewską, Dyrektor Departamentu EFS w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego. 

Zorganizowane w Izbie spotkanie w głównej mierze dotyczyło możliwości wsparcia poprzez środki unijne firm borykających się z problemem deficytu pracowników. Dotyczy to zwłaszcza cudzoziemców, którzy dziś są codziennością w każdej większej firmie w regionie. Przedsiębiorcy postulowali o dopuszczenie możliwości dofinansowań dla obcokrajowców m.in na kursy językowe czy egzaminy zawodowe. Ważnym aspektem poruszonym podczas spotkania były również możliwości wsparcia przedsiębiorstw w organizacji zaplecza dla rodzin w postaci np. żłobków i przedszkoli przy zakładach pracy.

Jak podkreślają przedsiębiorcy, kwestie te w znaczący sposób mogą ułatwić firmom utrzymywanie dotychczasowych i pozyskiwanie nowych pracowników. Dziś niestety często jest tak, że przez braki kadrowe w firmach tworzy się bariera rozwojowa, albowiem bez załogi nie sposób realizować zleceń, które mogłyby przyczynić się do rozwoju instytucji.

- Cieszy nas duże zrozumienie problemu ze strony Urzędu Marszałkowskiego. Mam nadzieję, że nasze spotkanie przełoży się na konkretne działania, z których nasi przedsiębiorcy będą mogli w wymierny sposób skorzystać – mówi Stanisław Owczarek, dyrektor ZIPH.