Zapraszamy do skorzystania z dofinansowania na szkolenia w ramach Lubuskich Bonów Szkoleniowych. Możesz uzyskać nawet 80% pokrycia kosztów szkolenia pracowników. Więcej na: bony.ziph.pl

Zmiany dot. zatrudniania cudzoziemców w 2018

07 LISTOPAD 2017 16:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

7 listopada w Sulechowie Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa wspólnie z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim zorganizowała konferencję, której celem było przybliżenie wchodzących od nowego roku zmian w zakresie zatrudniania cudzoziemców. 

W spotkaniu, na zaproszenie Izby, udział wzięli przedstawiciele instytucji bezpośrednio zaangażowanych w procedury związane z pobytem w Polsce cudzoziemców: Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Z danych statystycznych wynika, że z roku na rok rośnie liczba obcokrajowców poszukujących pracy w Lubuskiem. Dane te dotyczą jednak tylko cudzoziemców ubezpieczonych w naszym kraju, gdyż trudno oszacować ilu z nich pracuje w naszym regionie „na czarno”. Dane z czerwca br. mówią o ponad 13 tysięcach osób. ZUS w Gorzowie posiada zarejestrowanych blisko 6 tysięcy, a ZUS w Zielonej Górze ponad 7,5 tys. W województwie lubuskim najliczniejsza grupa pracujących cudzoziemców to Ukraińcy (11 382 osób), Białorusini (329 osób), Niemcy (180 osób) oraz Bułgarzy (128 osób). Ale nasz region gości pracowników z wielu stron świata, np. z Jemenu, Wysp Świętego Tomasza, Wybrzeża Kości Słoniowej, Tajlandii czy Sierra Leone.

- Sytuacja na rynku pracy doprowadziła do momentu, w którym pracownicy z zagranicy nie są już jedynie alternatywą, ale stają się powoli koniecznością. Mimo rosnących płac w 2016 r. wyjechało z Polski 120 tys. osób, a na emigracji przebywa ich ok. 2,5 miliona. Notowane w ostatnim czasie rekordowo niskie bezrobocie jest zagrożeniem dla rozwoju przedsiębiorstw, ponieważ na rynku brakuje pracowników. Dlatego stale rośnie zainteresowanie cudzoziemcami. Dziś w co drugiej polskiej firmie zatrudnieni są pracownicy z zagranicy. W 2017 roku wydano przeszło 1 mln oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, to o 37% więcej niż w 2016 r. – mówi Edyta Hubska, Prezes Idea HR Group.

Problem z którym zmagają się przedsiębiorcy stara się dostrzegać polski rząd. Jak podkreślał Paweł Klimczak, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w ostatnich latach lawinowo rośnie liczba wniosków o zezwolenie na pracę. Dlatego też 1 stycznia 2018 r. wejdą w życie przepisy wprowadzające nowe zasady zatrudniania cudzoziemców.

Spośród najistotniejszych modyfikacji, które wchodzą w życie od nowego roku, na szczególną uwagę zasługuje wprowadzenie nowego typu zezwolenia na pracę sezonową. Ważnym aspektem zmian są również: uszczelnienie procedury związanej z wykonywaniem pracy krótkoterminowej (do 6 miesięcy w ciągu roku) oraz rozwiązania ułatwiające kontynuację współpracy z cudzoziemcem po okresie pracy na podstawie oświadczenia i zachęcające do zatrudniania cudzoziemców na podstawie umowy o pracę. Główna nowość, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2018 to wprowadzenie nowego zezwolenia na pracę sezonową. Ma ono być wydawane przez starostę na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Do końca 2018 r. obowiązywał będzie jednak okres przejściowy, w którym cudzoziemiec będzie mógł pracować na podstawie oświadczeń zarejestrowanych wcześniej.

Do tej pory cudzoziemcom wydawano zezwolenia na pracę na okres do trzech lat, które wydawane były przez wojewodę. Nowelizacja ustawy zakłada wprowadzenie dwóch nowych zezwoleń – na pracę sezonową na dziewięć miesięcy oraz na pracę krótkoterminową na sześć miesięcy. Oba zezwolenia będą wydawane przez starostę. Pozytywną zmianą będzie dostęp obywateli wszystkich państw trzecich do ubiegania się o zezwolenie na pracę sezonową. Do tej pory mogli to robić obywatele sześciu krajów - Ukrainy, Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Rosji. Wciąż jednak tylko dla tych obywateli będzie dostępne zezwolenie na pracę krótkoterminową.

Podczas konferencji uczestnicy mieli również okazję zapoznać się z doświadczeniami Państwowej Inspekcji Pracy oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przedsiębiorcy mogli się dowiedzieć na co powinniśmy zwracać szczególną uwagę oraz czego wystrzegać się w przypadku zatrudniania cudzoziemców.

W trakcie spotkania swoje rozwiązania dla biznesu, m.in. w zakresie promocji eksportu zaprezentowali przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego, a na zakończenie miał miejsce wspólny lunch, podczas którego nasi prelegenci odpowiadali na pytania uczestników.

Prezentacje:

Lubuski rynek pracy dziś i jutro - Edyta Hubska (Idea HR Group)
 Legalizacja pobytu cudzoziemców - Paweł Klimczak (Lubuski Urząd Wojewódzki)
 Nowe zasady rejestrowania oświadczeń - zezwolenia na pracę sezonową - Edwin Gierasimczyk (Wojewódzki Urząd Pracy)
 Delegowanie pracowników w krajach UE – formularze A1 - Beata Leszyk (ZUS Oddział w Zielonej Górze)
 Zatrudnianie cudzoziemców w wynikach kontroli Państwowej Inspekcji Pracy - Dariusz Dałek (Okręgowy Inspektorat Pracy)
 Bank Gospodarstwa Krajowego – partner w rozwoju biznesu w kraju i za granicą - Sławomir Strzałkowski, Renata Kunik-Grązka
 Szkolenia dla pracowników, również cudzoziemców, w ramach Lubuskich Bonów Szkoleniowych - Elżbieta Wulbach (ZIPH)

Organizator:                                   Partnerzy:

                        

Partnerzy merytoryczni:

                         

 Fotorelacja z konferencji: