Nasze wydawnictwo

Głos Przedsiębiorcy to prestiżowy miesięcznik gospodarczy skierowany przede wszystkim do ludzi biznesu oraz menedżerów zajmujących się kluczowymi obszarami działalności firm. Wydawcą magazynu jest Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa, największa organizacja samorządu gospodarczego w województwie lubuskim.


Na naszych łamach pokazujemy wszystkie najważniejsze wydarzenia mające wpływ na warunki działania społeczności biznesowej w Lubuskiem. Relacjonujemy je w taki sposób, abyś mógł zrozumieć jak wpływają one na Twoją firmę, jej otoczenie i przyszłość. Dzięki niezależnym analizom, opiniom, wskazówkom i informacjom o znaczeniu strategicznym wspomagamy proces podejmowania Twoich decyzji. Głos Przedsiębiorcy to jedyny miesięcznik w Lubuskiem poświęcony wyłącznie tematyce biznesowej w regionie. Ponad 90% naszych Czytelników to osoby na stanowiskach decyzyjnych.


Głos Przedsiębiorcy to magazyn o renomie wypracowanej przez lata. Merytoryka na najwyższym poziomie, popularne rankingi i raporty w każdym wydaniu oraz atrakcyjna oprawa graficzna przyciągają do magazynu wyjątkowo atrakcyjną grupę czytelników i gwarantują ciekawy kontekst reklamowy. Atutem Głosu Przedsiębiorcy jest możliwość korzystania z niestandardowych formatów reklamy i dostępność wielu ciekawych projektów redakcyjnych, konferencji i kongresów organizowanych przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową.


Kolportaż
Największym autem naszego wydawnictwa jest sposób kolportażu. Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa zrzesza bezpośrednio i federacyjnie ponad 700 firm, głównie z obszaru województwa lubuskiego. Dzięki kolportażowi własnemu-imiennemu co miesiąc Głos Przedsiębiorcy trafi na biurka 1000 prezesów największych firm w regionie oraz władz samorządowych.


Podstawowe informacje
Głos Przedsiębiorcy: miesięcznik.
Na rynku: od X 2007 roku.
Objętość podstawowa: 20 stron.
Nakład jednorazowy: 1000 egzemplarzy.