Nasza redakcja

Adres redakcji:

ul. Kazimierza Wielkiego 1,
66-400 Gorzów Wlkp.,
T: +48 95 73 90 312,
E-mail: t.molski@ziph.pl

Redaktor naczelny: Tomasz Molski T: 696 007 665 E: t.molski@ziph.pl 
Redaktor numeru: Jarosław Libelt T: 95 739 03 12 E: marketing@ziph.pl 

Współpracownicy:
Anna Elżanowska - z życia Izby
Edyta Hubska - rynek pracy
Tadeusz Koper - prawo gospodarcze
Marzena Młynarczyk - z życia regionu
Tomasz Picheta - prawo europejskie
Kamila Szwajkowska - fundusze UE
Anna Wesołowska - nowoczesne technologie

Skład graficzny: Robert Nowicki

Opieka wydawnicza: Wydawnictwo „In Plus”.