Zapraszamy do udziału w konkursie LUBUSKI LIDER BIZNESU. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 30 lipca 2021 r. Więcej informacji na stronie: www.lubuskilider.ziph.pl

Deklaracja członkowska

Aby przystąpić do Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej wystarczy wypełnić deklarację członkowską, a następnie dostarczyć lub wysłać ją pocztą do:

Siedziba ZIPH w Gorzowie Wlkp.
ul. Kazimierza Wielkiego 1
66-400 Gorzów Wielkopolski

Oddział ZIPH w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte
65-078 Zielona Góra

Wysokość składki członkowskiej  w Zachodniej Izbie Przemysłowo-Handlowej jest zależna od wielkości zatrudnienia w danej firmie i stanowi odpowiednio:

  1. dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników: 300 złotych rocznie,
  2. dla firm zatrudniających od 10 do 50 pracowników: 750 złotych rocznie,
  3. dla firm zatrudniających od 51 do 100 pracowników: 1500 złotych rocznie,
  4. dla firm zatrudniających od 101 do 250 pracowników: 3000 złotych rocznie,
  5. dla firm zatrudniających od 251 do 500 pracowników: 4500 złotych rocznie,
  6. dla firm zatrudniających powyżej 500 pracowników Prezydium jest uprawnione do ustalenia indywidualnej składki nie mniejszej niż pkt.5

 Składki członkowskie, a koszty uzyskania przychodu  

 Dokumenty do pobrania:

 Deklaracja członkowska

 Regulamin składek

  Statut ZIPH