Zapraszamy do udziału w konkursie LUBUSKI LIDER BIZNESU. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 30 lipca 2021 r. Więcej informacji na stronie: www.lubuskilider.ziph.pl

Studia MBA

Izbowe studia Master of Business Administration adresowane są do średniej i wyższej kadry menedżerskiej firm zrzeszonych w Zachodniej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Program dydaktyczny realizowany jest przez Wyższą Szkołę Bankową z Wrocławia. To dyplom tej uczelni otrzymują Państwo na zakończenie studiów.

Studia Master of Business Administration to świetna inwestycja w karierę zawodową i rozwój osobisty oraz bardzo dobre przygotowanie do roli dyrektora, członka zarządu lub general managera. Program jest nastawiony na praktyczne aspekty biznesowe oraz najnowsze metodologie zarządzania przedsiębiorstwem. To również bardzo dobra platforma wymiany wiedzy pomiędzy menedżerami pracującymi w różnych firmach i branżach.

Nasze studia w liczbach:
Liczba zorganizowanych studiów na terenie województwa lubuskiego: 13
Liczba absolwentów, która ukończyła nasze studia: 231

Ważne! Absolwenci studiów MBA są zwolnieni z obowiązku składania egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Zalety naszej oferty:
- zajęcia odbywają się na terenie województwa lubuskiego (Gorzów Wielkopolski lub Zielona Góra)
- zjazdy mają miejsce średnio raz w miesiącu w weekendy
- zajęcia prowadzone są w języku polskim
- program realizowany jest z zastosowaniem interaktywnych metod nauczania
- kontakt z uczelnią jest możliwy przez całą dobę z dowolnego miejsca na świecie – dzięki platformom internetowym Extranet i Moodle.

Aktualnie prowadzona rekrutacja na studia:

  Studia MBA - Grupa w Zielonej Górze 

Szczegółowych informacji na temat studiów udziela:
Elżbieta Wulbach
T: 730 125 820
E: e.wulbach@ziph.pl