Zachęcamy do skorzystania z dofinansowania do studiów podyplomowych w ramach Lubuskich Bonów Szkoleniowych. Więcej na stronie internetowej: www.bony.ziph.pl

Nasze stanowiska

 

2016-06-30

Wspólna deklaracja prezydiów ZIPH oraz IHK Ostbrandenburg w sprawie elektryfikacji oraz żeglugi śródlądowej na Odrze

2015-01-12  Stanowisko w sprawie umów o dzieło
2012-10-19 Stanowisko w sprawie zagospodarowania rzeki Odry
2012-01-19

Stanowisko w sprawie ustawy w zakresie opodatkowania przedsiębiorców podatkiem dochodowym.

2012-01-19

Stanowisko w sprawie interpretacji ogólnej w ramach ustawy Ordynacja podatkowa.

2011-03-28

Stanowisko w sprawie projektu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.

2010-10-26

Stanowisko sprawie konieczności uchwalenia nowej ustawy o Izbach Gospodarczych

2009-10-22 Stanowisko w sprawie Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego- 2010-2020r.
2009-08-03

List do Ministra Sprawiedliwości RP w związku z planowaną likwidacją VII Wydziału Gospodarczego przy Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp.

2009-02-10

List otwarty do Ministra Gospodarki RP Waldemara Pawlaka w sprawie opcji walutowych

2008-10-16

Oświadczenie IHK Osbrandenburg, ZIPH, Euroregionu Pomerania oraz Euroregionu Pro Europa Viadrina

2008-08-21

Apel w sprawie pomocy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na rzecz utworzenia na gorzowskiej uczelni kierunków technicznych.

2008-06-10

Stanowisko uczestników Międzynarodowej Konferencji Gospodarczej zorganizowanej przez ZIPH w Torzymiu.

2008-06-12

Stanowisko w sprawie odwrócenia negatywnych tendencji aprecjacji złotego powodującej spadek rentowności i konkurencyjności eksportu

2007-03-08 Stanowisko w sprawie rozwoju szkolnictwa zawodowego wszystkich szczebli
2007-01-04

Stanowisko w sprawie powołania samodzielnej wyższej uczelni akademickiej w Gorzowie Wlkp

2006-06-08 Apel członków ZIPH do władz samorządowych Województwa Lubuskiego
2006-06-08 Stanowisko ZIPH w sprawie swobody świadczenia usług i przepływu pracowników
2006-03-24

Wspólne stanowisko ZIPH i IHK Frankfurt (Oder) w sprawie swobody świadczenia usług przepływu pracowników oraz funduszy strukturalnych i wspierania przedsiębiorczości w regionie przygranicznym

2005-12-01

Stanowisko w sprawie utworzenia w Gorzowskim okręgu sądowym Krajowego Rejestru Sądowego

 

 

NAJNOWSZE ARTYKUŁY:

NAJNOWSZE ZAPOWIEDZI: