UWAGA: Od 16 marca biuro Izby w Gorzowie oraz nasze oddziały będą pracowały w systemie pracy zdalnej.

Nobilitacja dla Izby

07 LISTOPAD 2019 10:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Działania na rzecz rozwoju infrastruktury transportowej i turystycznej na polsko-niemieckim pograniczu oraz wybory nowych władz Unii Izb Łaby i Odry były głównymi tematami dwudniowego spotkania przedstawicieli tego gremium, które miało miejsce w dniach 29-30 października we Frankfurcie nad Odrą.

W związku tym współpracuje od blisko 20 lat łącznie 28 Izb Przemysłowo-Handlowych z Niemiec, Polski i Czech. Zasadniczym celem organizacji jest reprezentowanie na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej wspólnych ponadkrajowych interesów transgranicznego regionu gospodarczego wzdłuż Łaby i Odry.

Pierwszy dzień obrad poświęcony był wyborom władz organizacji na najbliższą dwuletnią kadencję. Miło nam poinformować, że na stanowisko Wiceprezesa Unii Izb Łaby i Odry wybrany został Prezes ZIPH Jerzy Korolewicz. Ponadto zdecydowano również, że Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa pełnić będzie funkcję koordynatora izb członkowskich po stronie polskiej. Wybór przedstawiciela ZIPH we władzach tej międzynarodowej organizacji to duża nobilitacja dla Izby, która mimo krótkiej historii zdobyła uznane miejsce wśród swoich partnerów z Niemiec, Czech i Polski. Władze Unii Izb Łaby/Odry podkreślały zwłaszcza dużą aktywność ZIPH we wspieraniu współpracy transgranicznej pomiędzy województwem lubuskim i Brandenburgią. Pozytywnym echem odbiły się również starania Izby o poprawę komunikacji kolejowej pomiędzy Berlinem i Gorzowem Wlkp.

Drugi dzień obrad poświęcony został perspektywom na ożywienie obszarów wzdłuż Odry. Wiele mówiono m.in. o perspektywach dla polsko-niemieckiego pogranicza i możliwościach związanych ze środkami europejskimi w kontekście sieci TEN-T. Program ten skupia się na brakujących ogniwach, połączeniach multimodalnych i najważniejszych wąskich gardłach na styku poszczególnych regionów Unii Europejskiej. Temat ten będzie przedmiotem szczegółowych dyskusji podczas kolejnego posiedzenia władz Unii Izb Łaby i Odry w którym udział wezmą eksperci z poszczególnych krajów.