UWAGA: Od 16 marca biuro Izby w Gorzowie oraz nasze oddziały będą pracowały w systemie pracy zdalnej.

Projekt rozporządzenia Ministerstwa Środowiska - zbieramy uwagi

31 PAŹDZIERNIK 2019 11:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Treść projektu i ocena skutków regulacji (OSR) tutaj:

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

 

Wspólnie z Krajową Izbą Gospodarczą zachęcamy do zgłaszania uwag do przedmiotowego projektu na adres mailowy: kdworznik@kig.pl . Mamy na to czas do 4 listopada br.