Bony szkoleniowe - coraz bliżej do zakończenia kontraktacji

01 SIERPIEŃ 2019 07:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Z uwagi na kończącą się pulę środków dostępnych na dofinasowanie udziału właścicieli i pracowników przedsiębiorstw z subregionu gorzowskiego w usługach rozwojowych dostępnych w bazie Usług Rozwojowych, informujemy o przyjętych zasadach rozpatrywania Formularzy Zgłoszeniowych:

1) w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski:

a) o największej liczbie punktów uzyskanych za spełnienie kryteriów wskazanych w sekcji „Priorytetowe podejście przy obsłudze”,

b) formularze składane jako  poprawione (które wcześniej uzyskały ocenę negatywną, ze wskazaniem błędów do skorygowania);

2)  w przypadku wyczerpania alokacji dostępnej w ramach projektu: Operator zamieści na swojej stronie komunikat o zawieszeniu naboru. Tym samym, przedsiębiorcy nie będą mieli możliwości złożenia Formularza poprzez system informatyczny PSF – Generator Formularzy.  Formularze Zgłoszeniowe, które wpłyną w okresie od stwierdzenia braku dostępnych środków do momentu opublikowania komunikatu i zawieszenia naboru zostaną umieszczone na liście rezerwowej, Wnioskodawcy zostaną powiadomieni o zaistniałej sytuacji drogą mailową. Formularze te zostaną zarejestrowane i skierowane do oceny w momencie stwierdzenia dostępności środków z tytułu rozliczeń zamkniętych umów.

WAŻNE! Od dnia 05 sierpnia br. - w ramach Formularzy Zgłoszeniowych i wniosków o aneks – Przedsiębiorcy są zobowiązani wskazywać wyłącznie te osoby, które wcześniej nie korzystały ze wsparcia w ramach Lubuskich Bonów Szkoleniowych.