Zachęcamy do skorzystania z dofinansowania do studiów podyplomowych w ramach Lubuskich Bonów Szkoleniowych. Więcej na stronie internetowej: www.bony.ziph.pl

Park Naukowo - Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o.

02 LUTY 2016 14:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Park Naukowo – Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o.

Adres: Nowy Kisielin – Syrkiewicza 6, 66-002 Zielona Góra
Osoba do kontaktu: Małgorzata Kozłowska
T: +48 693 224 874 
E: m.kozlowska@pnt.uz.zgora.pl 
W: www.pnt.uz.zgora.pl

Opis jednostki:

Park Naukowo – Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego powstał jako platforma współpracy nauki z biznesem. Jego głównym celem jest komercjalizacja wyników badań naukowych oraz transfer wiedzy z ośrodków badawczych do przemysłu oraz tworzenie nowych rozwiązań technologicznych na potrzeby MŚP. Od 2015 roku zarządza nim spółka o tej samej nazwie. Park dotychczas zrealizował projekty z zakresu technologii IT, energetyki cieplnej, energetyki odnawialnej, inżynierii środowiska oraz monitoringu środowiska, których wyniki badań zostały opatentowane i wdrożone komercyjnie.

Zakres usług dla biznesu:

Park Naukowo – Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o. oferuje szereg usług dla biznesu w skład którego wchodzą m.in. działalność badawcza, usługi eksperckie, doradcze, realizacja kompleksowych projektów wdrożeniowych od fazy koncepcyjnej aż po ich implementację. Eksperci Parku oceniają potencjał rynkowy nowego produktu lub usługi, opracowują nowoczesne rozwiązania i ich wdrożenie. Ponadto Park wynajmuje powierzchnie biurowe, laboratoryjne, magazynowe i technologiczne, posiada także nowoczesną infrastrukturę konferencyjną.
Przedsiębiorcy mogą skorzystać z oferty szkoleń zawodowych i specjalistycznych w następującym zakresie:
- szkolenie operatorów maszyn CNC ( tokarka i frezarka)
- programowanie obrabiarek CNC w programach: EdgeCAM, HEIDENHAIN
- pomiarów długości i kąta
- programów: SketchUp Pro, TRNSYS, Audytor SCW, pakiet ANSYS, SolidWorks, MatLab + SimuLink, DesignBuilder + EnergyPlus, Mike Urban
- symulacje biznesowe
- księgowość, finanse, marketing
- obsługi urządzeń laboratoryjnych

 

Formy finansowania współpracy
Realizacja usług i wspólnych projektów jest finansowana z różnych źródeł m.in. funduszy unijnych, środków pochodzących z programów ministerialnych, funduszy własnych firm. Wspólnie z firmą opracowujemy najlepszy model finansowania dla danego przedsięwzięcia. Eksperci Parku dbają o dobór odpowiednich programów pomocowych i sprawują opiekę nad realizacją projektu. Dodatkowo Park Naukowo – Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o. ma możliwość wsparcia przedsiębiorstw z sektora MŚP w postaci częściowego finansowania badań, szkoleń, realizacji małych projektów oraz wynajmu powierzchni biurowej, laboratoryjnej czy produkcyjnej z wykorzystaniem pomocy publicznej (pomocy de minimis).