UWAGA: Od 16 marca biuro Izby w Gorzowie oraz nasze oddziały będą pracowały w systemie pracy zdalnej.

Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy woj. zachodniopomorskiego

28 GRUDZIEŃ 2016 09:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Projekt partnerski "Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy woj. zachodniopomorskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Tytuł projektu: „Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego”

Nr projektu: RPLB.08.06.00-32-K033/16

Ogólna wartość projektu: 933 100,00 zł

Kwota dofinansowania: 839 790,00 zł

CEL PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych niezbędnych na rynku pracy u 128 osób dorosłych poprzez realizację certyfikowanego kursu Przedstawiciel Handlowy przygotowującego do zawodu PH (Klasyfikacja zawodów 332203), oraz certyfikowanego kursu Telemarketera przygotowującego do zawodu Telemarketer-Pracownik call-center (Klasyfikacja zawodów422201) Oba kursy będą realizowane w europejskim systemie certyfikacji MC (Ministry of Certification) w formule blended - learning.

http://szkolenia-treningi.pl/nowe-kwalifikacje-szansa-na-rynku-pracy/