UWAGA: Od 16 marca biuro Izby w Gorzowie oraz nasze oddziały będą pracowały w systemie pracy zdalnej.

Z bonem po innowacje

31 GRUDZIEŃ 2018 16:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Realizację projektu zakończyliśmy w grudniu 2018 r. Nasze działanie skierowane było do przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Województwa Lubuskiego.

Celem projektu było udzielenie wsparcia finansowego w formie bonu na realizację prac badawczo – rozwojowych. Aby ułatwić przedsiębiorcom dostęp do środków zapewniliśmy zainteresowanym wsparcie merytoryczne przy tworzeniu wniosków aplikacyjnych w postaci Brokera Innowacji, czyli eksperta, z którym firmy mogły konsultować swoje pomysły.

W sumie w ramach projektu przynaliśmy 6 bonów na kwotę blisko 500 tysięcy złotych. W związku z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców o rekomendacji do dofinansowania decydwała powołana do tego komisja grantował złozona z przedstawicieli jednostek naukowych. Wśród prac badawczych, które otrzymały dofinansowanie znalazły się m.in. ekrany dotykowe, podziemny system składowania i obsługi odpadów, nowa technologia produkcji wkładów do kratek ogrodowych czy produkacja piwa bezglutenowego.

Każdy z pomysłodawców otrzymał od nas wsparcie o wartości 85% kosztów całkowitych. Pozostałe 15% stanowił jego wkład własny.