Walne zgromadzenie sprawozdawcze członków ZIPH

06 MAJ 2024 09:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków Zachodniej Izby Przemysłowo–Handlowej, które odbędzie się 21 maja 2024 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie.

Data: 21 maja 2024 r.
Godzina: 12:45 – 15:00
Miejsce: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie, ul. Sikorskiego 107.

Pierwszy termin wyznaczono na godzinę 12:45, a w przypadku braku kworum Zarząd Izby wyznacza drugi termin na godzinę 13:00.

Tegoroczne walne zgromadzenie członków Izby ubogacą wydarzenia towarzyszące. Uczestnicy będą mieli okazję do spotkania z przedstawicielami Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, którzy zaprezentują swoją ofertę wsparcia dla przedsiębiorców. Ta rządowa instytucja odpowiedzialna jest za pomoc polskim firmom we wchodzeniu na rynki zagraniczne. PAIH wspiera polski biznes począwszy od analizy potencjału eksportowego  po przygotowanie strategii ekspansji, weryfikacji kontrahentów i partnerów biznesowych, a skończywszy na organizowaniu spotkań B2B z potencjalnymi kontrahentami. PAIH prowadzi również wiele programów wsparcia eksporterów na całym świecie.

Gośćmi walnego zgromadzenia będą również przedstawiciele Niezależnego Domu Maklerski S.A. To prywatny podmiot licencjonowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Nasi goście zaprezentują usługi związane z zarządzaniem majątkiem, doradztwem w zakresie struktury kapitałowej holdingów oraz transakcji korporacyjnych pomiędzy spółkami. Kluczowym obszarem działalności NDM jest usługa Asset Management czyli indywidualnie tworzone strategie inwestycyjne dla inwestorów.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału do 15 maja poprzez zgłoszenie lub przesłanie pełnomocnictwa na adres: sekretariat@ziph.pl