Informujemy, iż od dnia 25 marca 2019 r. wprowadziliśmy ograniczenie w kryteriach naboru w ramach projektu: Lubuskie Bony Szkoleniowe. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie: www.bony.ziph.pl

Redakcja

Redakcja Głosu Przedsiębiorcy:

Adres redakcji:

ul. Kazimierza Wielkiego 1,
66-400 Gorzów Wlkp.,
T: +48 95 73 90 312,
E-mail: marketing@ziph.pl


Redaktor naczelny: Tomasz Molski
Redaktor numeru: Jarosław Libelt

Współpracownicy:
Anna Brucka,
Anna Elżanowska,
Marek Górecki,
Edyta Hubska,
Karolina Muszyńska,
Kamila Szwajkowska.

Skład graficzny: Robert Nowicki

Opieka wydawnicza: Wydawnictwo „In Plus”