CHCESZ UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE NA SZKOLENIA, KURSY I STUDIA PODYPLOMOWE? ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z LUBUSKICH BONÓW SZKOLENIOWYCH. DOFINANSUJEMY NAWET 80% KOSZTÓW ZAJĘĆ. WIĘCEJ NA: WWW.BONY.ZIPH.PL

Zapytania ofertowe

 

Informujemy o Unieważnieniu postępowania ofertowego: Na usługi kompleksowych działań informacyjno-promocyjnych projektu "Z bonem po innowacje 2.0!" nr RPLB.01.02.00-08-0002/17 Działanie 1.2 – Rozwój przedsiębiorczość III Typ projektu, Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje RPO – Lubuskie 2020. Zgodnie z pkt. 8 (Informacja o upublicznieniu oraz wyborze najkorzystniejszej oferty) zapytania ofertowego Zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Unieważnienie ogłoszenia