CENTRUM PRASOWE

Nasz serwis prasowy przeznaczony jest dla dziennikarzy, agencji prasowych i innych osób profesjonalnie związanych z mediami, a także dla wszystkich zainteresowanych aktualnymi informacjami na temat opinii, stanowisk oraz działań na rzecz rozwoju i podnoszenia konkurencyjności polskiej gospodarki. Zadaniem serwisu jest nie tylko dostarczanie informacji, ale także ułatwianie kontaktu Państwa z naszą Izbą.

 

Kontakt:
Tomasz Molski
Tel. (95) 739-03-12
Mobile: 696-007-665
e-mail: t.molski@ziph.pl