Materiały prasowe

Nasz serwis prasowy przeznaczony jest dla dziennikarzy, agencji prasowych i innych osób profesjonalnie związanych z mediami, a także dla wszystkich zainteresowanych aktualnymi informacjami na temat opinii, stanowisk oraz działań na rzecz rozwoju i podnoszenia konkurencyjności polskiej gospodarki. Zadaniem serwisu jest ułatwianie kontaktu Państwa z naszą Izbą.

Aktualne informacje prasowe:

 

 

 

Kontakt dla mediów:
Tomasz Molski
T: 696 007 665
E: t.molski@ziph.pl