Studia MBA

Studia MBA

Zapraszamy do skorzystania z oferty studiów MBA przygotowanej wspólnie z Wyższą Szkołą Bankową w Szczecinie specjalnie dla członków ZIPH.

Izbowe studia MBA są adresowane do średniej i wyższej kadry menedżerskiej firm zrzeszonych w ZIPH. Program kładzie nacisk na najnowsze koncepcje i praktyki, niezbędne dla kierowników i menadżerów działających na nowoczesnym, dynamicznie rozwijającym się rynku pracy, umożliwia wszechstronne zrozumienie sposobu funkcjonowania małych i dużych przedsiębiorstw, ułatwiając studentom nabycie praktycznej wiedzy warunkującej efektywne zarządzanie.

Studia pozwalają na ugruntowanie wiedzy z zakresu prowadzenia i rozwijania biznesu. Jest to również idealny wybór dla osób na stanowiskach zarządczych, które nie mają wykształcenia menedżerskiego i chcą zdobyć kompetencje właśnie w tym zakresie.

Program nauczania opiera się na klasycznym programie MBA, wzbogaconym o problematykę ważną i aktualną dla polskich przedsiębiorstw. Obejmuje swoim zakresem m.in. takie dziedziny jak: księgowość, finanse, marketing, zarządzanie przedsiębiorstwem i korzystanie z systemów informacji, prawo, oraz zarządzanie zasobami ludzkimi.

Ważne:
- zajęcia prowadzone są w języku polskim
- zajęcia odbywają się w Gorzowie Wlkp. lub Zielonej Górze
- zjazdy mają miejsce średnio raz w miesiącu w weekendy
- program realizowany jest z zastosowaniem interaktywnych metod nauczania

Izbowe studia MBA trwają 2 lata. Udział w zajęciach jest obowiązkowy, a każdy moduł kończy się pracą zaliczeniową lub egzaminem. Po zakończeniu studiów absolwenci otrzymają prestiżowy dyplom wystawiony przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu i sygnowany przez Franklin University oraz certyfikat Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Do pobrania: 
  Oferta studiów (pdf)

 

NOWOŚĆ: Executive MBA

Oferta

Izbowe studia Szczegółowych informacji na temat studiów udziela:
Anna Elżanowska
T: 95 739 03 11
E: a.elzanowska@ziph.pl