Szybka ścieżka 2019

03 CZERWIEC 2019 11:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa wyższego, ogłosiło tegoroczną edycję „Szybkiej Ścieżki”. 

Budżet czterech konkursów, które przeprowadzone zostaną w 2019 roku, to 2,25 mld zł. Ten rok przyniósł też szereg zmian, dzięki którym przedsiębiorcy będą mogli jeszcze skuteczniej starać się o wsparcie dla swoich innowacyjnych projektów.

#InnowacjeSąDlaLudzi
W ubiegłym roku w 5 konkursach „Szybkiej Ścieżki” do NCBR wpłynęło ponad 1200 wniosków na łączną kwotę dofinansowania przekraczającą 9,5 mld zł. Konkurs jest więc najczęściej wybieranym przez przedsiębiorców źródłem finansowania nowatorskich projektów.

W 2019 roku NCBR przeprowadzi 4 konkursy, z czego w trzech można jeszcze aplikować. Podobnie, jak w latach ubiegłych, o dofinansowane w ramach „Szybkiej Ścieżki” mogą starać się wnioskodawcy, których celem jest stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi czy procesu. Program ma charakter horyzontalny, co oznacza, że nie ma on z góry zdefiniowanej tematyki, a finansowane projekty muszą jedynie wpisywać się w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Co nowego w 2019 roku?
– Po raz pierwszy do udziału w „Szybkiej Ścieżce” zapraszamy nie tylko przedsiębiorców, ale też konsorcja naukowo-przemysłowe – informuje zastępca dyrektora NCBR prof. Aleksander Nawrat. – Dodatkowo uruchamiamy odrębny konkurs, realizowany w ramach rządowego programu Dostępność Plus, który polega na finansowaniu projektów B+R ukierunkowanych na stworzenie lub dostosowanie istniejących już produktów i usług do potrzeb osób starszych lub z niepełnosprawnościami.
W 2019 roku po raz pierwszy o dofinansowanie, w ramach jednej procedury konkursowej, mogą starać się zarówno MŚP, jak i duzi przedsiębiorcy. Dodatkowo NCBR dopuszcza możliwość udziału w konkursie nie tylko firm, ale także ich konsorcjów z jednostkami naukowymi. W praktyce: MŚP lub duże firmy mogą ubiegać się o granty samodzielnie, w partnerstwie lub we współpracy z uczelniami czy instytutami naukowymi. Takie rozwiązanie umożliwia lepsze zaplanowanie, przygotowanie i realizację projektów badawczo-rozwojowych.

Realizując rządowy program Dostępność Plus, NCBR ogłosiło także nowy konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności. W konkursie można również składać projekty dedykowane wykorzystaniu istniejących już technologii – poprzez ich nowe, „skrojone na miarę” zastosowanie – na potrzeby osób niepełnosprawnych. W budżecie „Szybkiej Ścieżki” nie zabrakło również środków na wsparcie MŚP z certyfikatem Seal of Excellence, nadawanym przez Komisję Europejską. Konkurs dedykowany tej grupie przedsiębiorstw NCBR ogłosiło 15 lutego, do wnioskodawców trafi 50 mln zł.
Tak jak w ubiegłym roku we wszystkich konkursach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dofinansowanie będzie można uzyskać na realizację projektów w regionach słabiej rozwiniętych, co oznacza, że miejscem realizacji projektu musi być województwo inne niż mazowieckie.

Terminy i budżety konkursów:
„Szybka Ścieżka” dla MŚP z certyfikatem Seal of Excellence, budżet: 50 mln zł, nabór wniosków: 1 kwietnia-29 listopada;
„Szybka Ścieżka” dla MŚP, dużych firm oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych), budżet I konkursu: 1 050 mln zł, nabór wniosków: 1 kwietnia-1 lipca;
„Szybka Ścieżka” dedykowana projektom na rzecz dostępności, budżet: 50 mln zł, nabór wniosków: 1 kwietnia-1 lipca;
„Szybka Ścieżka” dla MŚP, dużych firm oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych), budżet II konkursu: 1 100 mln zł, nabór wniosków: 16 września-16 grudnia;

Konkursy realizowane są w ramach Poddziałania 1.1.1 ”Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Jak sięgnąć po pieniądze, którymi dysponuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju? Zapraszamy do udziału w specjalnych spotkaniach „NCBR dla firm. Wsparcie przedsiębiorców z POIR”.

LISTA SPOTKAŃ NCBR DLA FIRM - WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW Z POIR W 2019

Podczas spotkań NCBR dla Firm przedstawiane są m.in. ogólne zasady udziału w konkursach NCBR finansowanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, omawiane są także szczegółowe warunki i kryteria oceny projektów. Eksperci NCBR przybliżają poruszaną tematykę, pokazując konkretne przykłady beneficjentów, którzy już realizują, bądź zrealizowali swoje innowacyjne projekty dofinansowane z POIR. Również sami beneficjenci NCBR przedstawiają swoje projekty oraz własne doświadczenia ze współpracy z NCBR. Nowością w stosunku do ubiegłorocznego cyklu, jest możliwość odbycia indywidualnych spotkań z ekspertami, dzięki którym przedsiębiorcy będą mogli przeanalizować założenia swojego pomysłu i uzyskać porady nt. dobrych praktyk w zakresie przygotowania projektu B+R.

Więcej o spotkaniach NCBR dla przedsiębiorców moża przeczytać tutaj.

Regulamin konkursu „Szybka Ścieżka” jest dostępny na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.