Trwa nabór wniosków do tegorocznej edycji konkursu Lubuski Lider Biznesu. Na zgłoszenia czekamy do 19 lipca. Szczegółowe informacje na naszej stronie w zakładce: Lubuski Lider Biznesu.

Lubuskie Bony Szkoleniowe - ograniczenie naboru

18 MARZEC 2019 11:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Informujemy, iż od dnia 25 marca 2019 r. (poniedziałek) wprowadzamy ograniczenie w kryteriach naboru w ramach projektu „Lubuskie Bony Szkoleniowe” (subregion gorzowski).

Ograniczenie dotyczy charakterystyki uczestników usług rozwojowych – co najmniej 50% pracowników planowanych do oddelegowania na usługi rozwojowe muszą stanowić osoby w wieku powyżej 50 roku życia lub osoby posiadające tzw. niskie kwalifikacje (tj. wykształcenie co najwyżej na poziomie ISCED 3, tj. ukończone liceum, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa). 

Nabór zostanie ograniczony do odwołania.