Informujemy, iż od dnia 25 marca 2019 r. wprowadziliśmy ograniczenie w kryteriach naboru w ramach projektu: Lubuskie Bony Szkoleniowe. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie: www.bony.ziph.pl

Sejmik Gospodarczy obradował w Izbie

21 LUTY 2019 18:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

21 lutego w Izbie miało miejsce posiedzenie władz Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego. Gremium to tworzą przedstawiciele największych organizacji okołobiznesowych w regionie.

Obrady w Gorzowie zdominował temat zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Od kilku lat przedsiębiorcy borykają się z problemami kadrowymi, co w znaczący sposób przekłada się na możliwości rozwojowe firm. Znaczącym uzupełnieniem tego deficytu w ostatnich latach stali się pracownicy z zagranicy szczególnie z rejonów Europy Wschodniej. Pod koniec ubiegłego roku rząd Niemiec przyjął pakiet ustaw dotyczących ściągania do naszych zachodnich sąsiadów pracowników europejskich spoza Unii Europejskiej. Choć stosowne ustawy wejdą w życie od 2020 roku, to rekrutacje na Ukrainie zostały już rozpoczęte.

W związku z tym władze sejmiku wystosowały stanowisko w którym proponują rozwiązania, których celem jest zapobieżenie ryzyk związanych z otwarciem rynku pracy w Niemczech. LSG proponuje w nim m.in. nowelizację ustawy o zatrudnieniu cudzoziemców, szczególnie w zakresie usprawnienia procedur biurokratycznych oraz wydłużenie czasokresu zatrudnienia w wydawanych zezwoleniach.

W tym roku Lubuski Sejmik Gospodarczy obchodzi 20 - lecie swojej działalności, a funkcję Marszałka tej organizacji pełni Jerzy Korolewicz – Prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej.