Trwa nabór wniosków do tegorocznej edycji konkursu Lubuski Lider Biznesu. Na zgłoszenia czekamy do 19 lipca. Szczegółowe informacje na naszej stronie w zakładce: Lubuski Lider Biznesu.

Mediacje dla biznesu - zapraszamy na bezpłatne panele ekspertów

10 GRUDZIEŃ 2018 16:30

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Lubuskie Centrum Arbitrażu i Mediacji zaprasza lubuskich przedsiębiorców, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, mediatorów oraz innych interesariuszy mediacji gospodarczych i osoby zainteresowane tematyką mediacyjną do udziału w bezpłatnych panelach dyskusyjnych z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych.

TERMIN: 17 grudnia 2018 r. (poniedziałek)
MIEJSCE: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, Plac Słowiański 9, sala 104

Formularz zgłoszeniowy 

Program spotkania 

 

Panel dyskusyjny to forum wymiany doświadczeń związanych z mediacją w sprawach gospodarczych łączące przedsiębiorców z województwa lubuskiego oraz przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i prokuratury, a także mediatorów, przedstawicieli regionalnych izb obrachunkowych i innych organizacji wspierających życie gospodarcze. Panele będą okazją do zidentyfikowania barier w skutecznym funkcjonowaniu mediacji w sprawach gospodarczych z uwzględnieniem uwarunkowań województwa lubuskiego oraz oczekiwań różnych grup interesariuszy. Sformułowane wnioski będą służyły poprawie funkcjonowania mediacji gospodarczych.

Każde wystąpienie eksperta podczas panelu wzbogacone będzie o przykładową sprawę, która może zostać rozwiązana na drodze mediacji i zakończone otwartą dyskusją. W ramach projektu odbędą się cztery panele, każdy obejmujący inną tematykę.
Pierwszy panel dyskusyjny odbędzie się 17 grudnia 2018 r. w godz. 8.45 -16.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Do udziału w charakterze ekspertów zaproszenie przyjęli wybitni specjaliści zarówno w zakresie prawa gospodarczego, jak i mediacji – pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz SWPS w Poznaniu.