Z uwagi na kończącą się pulę środków dostępnych w ramach Lubuskich Bonów Szkoleniowych od 5 sierpnia uległy zmianie zasady rozpatrywania wniosków od przedsiębiorców. Szczegółowe informacje na stronie: www.bony.ziph.pl

Szkolenie: Employer branding

29 LISTOPAD 2018 13:30

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza na szkolenie na temat: Employer branding w rozmowach rekrutacyjnych. Zajęcia dla przedsiębiorców odbędą się w Gorzowie 11 grudnia. 

Data: 11 grudnia 2018 r.
Godzina: 9.00 – 15.00
Miejsce: siedziba ZIPH w Gorzowie (ul. Kazimierza Wielkiego 1)

Koszt: 300 zł +VAT
Rejestracja: + 48 730 125 820
Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Celem szkolenia jest budowanie świadomości pracodawcy o wpływie profesjonalnie przeprowadzonej rozmowy rekrutacyjnej na employer branding. Pierwszy, bezpośredni kontakt z pracodawcą jest często wyznacznikiem dla kandydata, który decyduje o chęci związania się z pracodawcą. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in. w jaki sposób badać kompetencje pracowników, aby zweryfikować obszary, które są kluczowe dla organizacji. Zaprezentowane zostaną również najskuteczniejsze techniki selekcyjne stosowane w rekrutacjach na poszczególne stanowiska pracy. 

W dzisiejszej pracy rekrutera niezbędne są skuteczne narzędzia rekrutacyjne. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli możliwość poznania i sprawdzenia najnowszych i najskuteczniejszych z nich w codziennej pracy zespołu HR. Ważnym aspektem szkolenia będą kwestie związane z wchodzącymi na rynek pracy nowymi pokoleniami i formami weryfikacji ich kompetencji.

Program szkolenia:

9.00-12.00
Moduł 1:
1. Employer branding – czym jest?
2. Czym jest sukces rekrutacyjny firmy?
3. Jak przygotować Employment Value Proposition i Candidate Experince w organizacji.

12.00-14.00
Moduł 2:
1. „Wiem kogo szukam…”- metody diagnozy po-trzeb rekrutacyjnych i przygotowanie do weryfikacji kluczowych kompetencji u zaproszonych kandydatów.
2. Rozmowa rekrutacyjna – nowoczesne metody badania kompetencji pracowników.
3. Wpływ pierwszego wrażenia na budowanie marki pracodawcy podczas spotkania z kandydatem.

14.00-15.00
Moduł 3:
1. Nowe pokolenia na rynku pracy, a formy weryfikacji ich kompetencji.
2. Jak rozmawiać ze specjalistami w różnych branżach – czego oczekuje rynek pracownika.
3. Nowy pracownik ambasadorem marki pracodawcy.

Szkolenie poprowadzi:
Marta Sosińska - od 10 lat związana z zarządzaniem zasobami ludzkimi w organizacjach na sta-nowiskach HR Biznes Partnera, czy specjalisty w obszarze HR. Trenerka Biznesu w firmie Proup Solutions. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń i kompleksowego doradztwa w zakresie HRM oraz umiejętności menedżerskich. Pasjonatka procesów Assessment i Development Center z wy-korzystaniem najnowszych technik badających talenty pracowników.

Koszt: 300 zł +VAT

Rejestracja: + 48 730 125 820
Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.