Z uwagi na kończącą się pulę środków dostępnych w ramach Lubuskich Bonów Szkoleniowych od 5 sierpnia uległy zmianie zasady rozpatrywania wniosków od przedsiębiorców. Szczegółowe informacje na stronie: www.bony.ziph.pl

Lubuski Sejmik Gospodarczy obradował w Sulechowie

26 LISTOPAD 2018 12:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

22 listopada 2018 r. w Zamiejscowym Wydziale Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie obradowały władze Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego.

Gościem władz LSG był Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Marek Kamiński. Zaprezentował on stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz realizacji strategii województwa.

Drugą część obrad zdominował temat modernizacji kształcenia zawodowego oraz sytuacja na rynku pracy w regionie. Członkowie sejmiku zwrócili uwagę na kilka aspektów związanych z problemami firm z pracownikami. Jednym z nich jest wykluczenie komunikacyjne osób z mniejszych miejscowości, które często nie mają możliwości dojazdu do zakładów. Zwrócono również uwagę na sposób alokacji środków na tworzenie miejsc pracy, które znajdują się w gestii Powiatowych Urzędów Pracy. Zdaniem członków LSG wartym uwagi jest pomysł, aby środki te przedsiębiorcy mogli wykorzystywać również na dostosowanie i modernizację istniejących stanowisk.

Osobna część dyskusji poświęcona była problemowi wyjazdu na zachód cudzoziemców zatrudnionych w Polsce. Uczestnicy postulowali zwrócenie się do właściwych organów z propozycją zmiany przepisów dot. pozwolenia na pracę. Wynika to z faktu, iż w wielu ościennych krajach przepisy te są mniej restrykcyjne, co skutkuje tym, że cudzoziemcy coraz mniej chętnie wybierają nasz kraj jako miejsce docelowe do świadczenia pracy.