Zapraszamy do skorzystania z dofinansowania na szkolenia w ramach Lubuskich Bonów Szkoleniowych. Możesz uzyskać nawet 80% pokrycia kosztów szkolenia pracowników. Więcej na: bony.ziph.pl

Industry 4.0: lubuskie wyzwania dla kształcenia zawodowego

08 LISTOPAD 2018 13:30

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Zapraszamy do udziału w konferencji: "Industry 4.0 – lubuskie wyzwania dla kształcenia zawodowego", którą organizujemy 22 listopada w Sulechowie.

Data: 22 listopada 2018 r.
Godzina: 10.00 – 15.00
Miejsce: Zamiejscowy Wydział Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program konferencji:

10.00 – 10.20
Powitanie uczestników:
- dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką niwersytetu Zielonogórskiego
- Jiri Aster, Prezes Unii Izb Łaba/Odra.
- Jerzy Korolewicz, Prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej.

10.20 - 10.50
Temat: „Wyzwania i korzyści jakie niesie czwarta rewolucja przemysłowa”
Prelegent: Sławomir Kuźniak – Dyrektor ds. Zarządzania Produktem BPSC Sp. z o.o.

10.50 - 11.10
Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Edukacji Narodowej.

11.10 – 11.30
Temat: „50 lat doświadczenia w realizacji szkolnictwa dualnego w Niemczech. Blaski i cienie”
Prelegent: Uwe Hoppe, Dyrektor Izby Rzemieślniczej we Frankfurcie n. Odrą

11.30 – 11.45
Temat: „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim”.
Prelegent: Marek Kamiński, Dyrektor Dep. Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

11.45 – 12.05
Temat: „Zawodowcy w Gorzowie”
Prelegent: Agnieszka Beszczyńska – Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

12.05 -12.45
Panel dyskusyjny 1:
„Wyzwania dla kształcenia zawodowego w kontekście nadchodzących zmian – oczekiwania przedsiębiorców”.
Prowadzący: Marcin Sasim – Dziennikarz Radia Zachód i TVP Gorzów.

Uczestnicy:
Sławomir Kuźniak – Dyrektor ds. Zarządzania Produktem BPSC Sp. z o. o.
Maciej Kaysiewicz - Kierownik Sprzedaży Siemens Sp. z o. o.
Ryszard Wtorkowski - Prezes Zarządu LUG Light Factory Sp. z o.o.
Michał Wrembel - Prezes Zarządu ICT POLAND Sp. z o.o.
Mariusz Batura - Prezes Zarządu - GOTECH Sp. z o.o.

12.40 – 13.00 PRZERWA KAWOWA

13. 00 – 13.40
Panel dyskusyjny 2:
„Badania kompetencji uczniów w kształceniu dualnym jako pierwszy krok w karierze zawodowej”.
Prowadząca: Sylwia Majewska – Prezes Zarządu - Profi Biznes Group.

Uczestnicy:
Eliza Szwec - Prezes Zarządu ELMA Light Sp. z o.o.
Robert Czerniak - Dyrektor PKP Intercity
Agnieszka Beszczyńska - Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa
Agnieszka Domaradzka - Sekretarz Powiatu Żarskiego
Lidia Pyżyńska - Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie.

13.40 – 14.00
Temat: „Jak Kostrzyńsko – Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna będzie wspierać lubuskie szkolnictwo zawodowe”
Prelegent: Krzysztof Kielec, Prezes Zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

14.00 – 14.30
Panel dyskusyjny 3:
Temat: „Współpraca pracodawców ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe – dobre praktyki”
Prowadząca : Edyta Hubska, Prezes Zarządu Idea HR Group Sp. z o.o. Sp. K.

Uczestnicy:
Izabela Błaszak - Kierownik HR SECO/WARWICK S.A.
Roman Mizerny - Prezes Zarządu Holding ZREMB Gorzów S.A.
Leszek Naumowicz - Dyrektor Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie n/Odrą
Sabina Orlicka - Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie
Małgorzata Pawłowska - Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp.

14.30 - 14.50
Dyskusja i przyjęcie stanowiska konferencji.

14.50 - 15.00
Podsumowanie i zakończenie konferencji:
Jerzy Korolewicz - Prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej.

15.00 Poczęstunek.

Organizatorzy:

                    

Partnerzy merytoryczni:

                    

                 

Patronat: 

     

 

Mapa dojazdu: