Informujemy, iż od dnia 25 marca 2019 r. wprowadziliśmy ograniczenie w kryteriach naboru w ramach projektu: Lubuskie Bony Szkoleniowe. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie: www.bony.ziph.pl

45 milionów na OZE

02 LISTOPAD 2018 15:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

45 milionów to pula środków dla przedsiębiorców w ramach nowo otwartego konkursu RPO – Lubuskie 2020 na wdrażanie działań związanych z odnawialnymi źródłami energii.

W ramach konkursu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na budowa nowoczesnych lokalnych odnawialnych źródeł energii, w tym małych źródeł wytwarzania energii z OZE, podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej, budowa oraz modernizacja elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia oraz budowa instalacji do produkcji biokomponentów lub biopaliw drugiej i trzeciej generacji. Maksymalny poziom dofinansowania to 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 45 mln zł, w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nabór wniosków rozpoczyna się 26 listopada 2018 r. i potrwa do 30 stycznia 2019 r.

Więcej informacji o konkursie: http://rpo.lubuskie.pl