Informujemy, iż od dnia 25 marca 2019 r. wprowadziliśmy ograniczenie w kryteriach naboru w ramach projektu: Lubuskie Bony Szkoleniowe. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie: www.bony.ziph.pl

Izbowe szkolenie na temat sprzedaży

11 PAŹDZIERNIK 2018 16:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

11 października w Gorzowie Wielkopolskim zorganizowaliśmy szkolenie dla członków naszej Izby na temat metod zwiększania efektywności sprzedaży. 

Podstawowym celem naszych zajęć było przeanalizowanie procesu sprzedaży, podniesienie umiejętności handlowych uczestników oraz pogłębienie wiedzy z zakresu stosowania efektywnych technik sprzedaży.

Szczególny nacisk położyliśmy na podniesienie kompetencje w zakresie znajomości i stosowania skutecznych technik sprzedaży oraz rozwinięcia umiejętności postrzegania sytuacji sprzedażowej z perspektywy klienta i jego potrzeb. Podczas zajęć uczestnicy mieli możliwość m.in.: udoskonalenia zdolności związanych z prowadzeniem i kontrolą rozmowy handlowej oraz profesjonalnej prezentacji handlowej. Ważnym aspektem zajęć było również warsztaty w zakresie prawidłowego reagowania na trudne sytuacje sprzedażowe w kontakcie z klientem.

Zajęcia poprowadził Michał Hanuszek, wieloletni praktyk w zakresie negocjacji biznesowych na rynkach europejskich i azjatyckich.