Informujemy, iż od dnia 25 marca 2019 r. wprowadziliśmy ograniczenie w kryteriach naboru w ramach projektu: Lubuskie Bony Szkoleniowe. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie: www.bony.ziph.pl

Perswazja w efektywniejszym zarządzaniu zespołem

28 WRZESIEŃ 2018 09:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Perswazja w efektywniejszym zarządzaniu zespołem”, które odbędzie się 5 października w Gorzowie Wielkopolskim.

Data: 5 października 2018
Miejsce: siedziba ZIPH w Gorzowie (ul. Kazimierza Wielkiego 1)
Godzina: 9.00 – 15.00.
Koszt: 350 zł netto + VAT.

Program:
1. MAPY ŚWIATA
- Subiektywne systemy percepcji,
- rola synchronizacji trzypoziomowej w procesie efektywnej komunikacji,
- synchronizacja i desynchronizacja w różnych kontekstach procesów relacyjnych.
2. METAPROGRAMY – NIEŚWIADOME FILTRY PERCEPCJI
- Od celu do problemu,
- autorytet wewnętrzny i zewnętrzny,
- podobieństwa i różnice,
- proaktywny, reaktywny,
- ogół, szczegół.
3. JĘZYK METAMODELU
- Wzorce językowe,
- struktura powierzchniowa i głęboka języka,
- uogólnienia,
- generalizacje.
4. SKUTECZNE PRZEKONYWANIE
- Zastosowanie wpływu w rzeczywistości biznesowej w oparciu o realne studia przypadku zgłoszone przez uczestników,
- Wywieranie wpływu na poziomie językowym - dobór zdań do poszczególnych metod wpływu – ćwiczenie polegające na zamianie komunikatów na bardziej perswazyjne,
- Perswazja w języku pisanym (maile, oferty),
- Praktyczne wykorzystywanie metod wpływu w przekazie perswazyjnym.

 

Zgłoszenia: Elżbieta Wulbach - T: 730 125 820, M: e.wulbach@ziph.pl