Zapraszamy do skorzystania z dofinansowania na szkolenia w ramach Lubuskich Bonów Szkoleniowych. Możesz uzyskać nawet 80% pokrycia kosztów szkolenia pracowników. Więcej na: bony.ziph.pl

Sejmik gospodarczy podsumował rok

29 CZERWIEC 2018 19:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

28 czerwca w Gorzowie władze Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego podsumowały kolejny rok działalności. W minionych 12 miesiącach prace stowarzyszenia zrzeszającego 26 organizacji okołobiznesowych naszego regionu pod przewodnictwem marszałka Jerzego Korolewicza zdominowały tematy rozwoju infrastruktury transportowej.

Wśród spraw jakimi zajmował się Sejmik była między innymi elektryfikacja linii kolejowej nr 203 oraz budowa nowej przeprawy mostowej w Kostrzynie nad Odrą. Sejmik interweniował również w kwestiach sytuacji na lubuskim rynku pracy, rozwoju kształcenia zawodowego oraz bezpieczeństwa energetycznego w regionie.

- W moim odczuciu był to dobry rok. Pracowaliśmy na ważnymi z punktu widzenia gospodarki sprawami rozwoju infrastruktury transportowej. Podjęliśmy m.in. stanowiska w kwestii elektryfikacji linii kolejowej 203 oraz rozwoju węzła komunikacyjnego w Kostrzynie nad Odrą. Cieszy fakt, iż w obu tych sprawach możemy odnotować postęp w pracach planistyczno – przygotowawczych – mówi Jerzy Korolewicz, Marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego.

Udział w spotkaniu w Gorzowie wzięli również zaproszeni goście: Alicja Listwon – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorzowie, Marek Langer – Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze oraz Paweł Klimczak – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim. Dobór gości nie był przypadkowy, albowiem najbliższy rok Lubuski Sejmik Gospodarczy chce poświęcić sprawom związanym m.in. z trudnościami z pozyskiwaniem pracowników na rynku pracy, zmianom w prawie podatkowym oraz infrastrukturze drogowej w regionie.

Lubuski Sejmik Gospodarczy powstał w 1999 r. z inicjatywy środowisk gospodarczych w którego skład wchodzą organizacje samorządu gospodarczego, zawodowego i pracodawców województwa lubuskiego, jako społeczna, dobrowolna reprezentacja przedsiębiorców zrzeszająca autonomiczne organizacje działające na rzecz rozwoju lokalnej gospodarki.