Zapraszamy do skorzystania z dofinansowania na szkolenia w ramach Lubuskich Bonów Szkoleniowych. Możesz uzyskać nawet 80% pokrycia kosztów szkolenia pracowników. Więcej na: bony.ziph.pl

Warsztaty: Przywództwo w biznesie

18 CZERWIEC 2018 20:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

18 czerwca w Izbie miały miejsce warsztaty na temat przywództwa w biznesie. Zajęcia dla naszych członków poprowadził Jakub Lewandowski, ekspert m.in. TVN BiS.

Warsztaty obejmowały takie zagadnienia, jak:
Inspirujący Lider – co zrobić, aby ludziom chciało się chcieć?
Jak stworzyć nieformalny autorytet szefa?
Skuteczność zarządzania w oparciu o model K. Blancharda.
Motywacja a kompetencje. Style zarządzania.
Test i diagnoza stylów zarządzania 

Kolejne Izbowe zajęcia z Jakubem Lewandowskim odbędą się we wrześniu.