Lubuskie Centrum Arbitrażu i Mediacji

07 CZERWIEC 2018 16:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa wspólnie z Wyższą Szkołą Biznesu utworzą w Gorzowie Lubuskie Centrum Arbitrażu i Mediacji (LCAM). 

7 czerwca w Gorzowie Wielkopolskim miała miejsce konferencja prasowa, podczas której zaprezentowano założenia i funkcje jakie pełnić ma LCAM. Uczestniczyli w niej przedstawiciele partnerów: prezes ZIPH Jerzy Korolewicz i rektor WSB dr Anna Czekirda oraz koordynator ds. mediacji Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. sędzia Małgorzata Gronowska-Plust i prezes Lubuskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji Radosław Trzaskowski.

Obie instytucje utworzą Centrum Arbitrażu i Mediacji w Lubuskiem w wyniku konkursu przeprowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Na jego podstawie w każdym z województw wyłoniono podmioty, które prowadzić będą centrum mediacji. To duża nobilitacja dla obu instytucji, gdyż do konkursu w naszym województwie zgłosiło się wiele renomowanych podmiotów zainteresowanych prowadzeniem LCAM. Wiodącym partnerem ZIPH i WSB będzie Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa mająca kilkuletnie doświadczenie mediacyjne.

Centrum będzie miało za zadanie ułatwiać wszystkim zainteresowanym przebieg polubownych negocjacji i rozwiązywania sporów, przy zachowaniu najwyższych standardów poufności.

Lubuskie Centrum Arbitrażu i Mediacji rozpocznie swoją działalność we wrześniu br.