Władze Izby z absolutorium

30 MAJ 2018 09:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

29 maja Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa podsumowała kolejny rok działalności. W 2017 r. Izba zorganizowała w sumie ponad 50 różnego rodzaju przedsięwzięć dla przedsiębiorców.

Tegoroczne Walne Zgromadzenie Członków miało miejsce w „Majaland Kownaty”, będącego częścią kompleksu turystycznego Holiday Kownaty Park zlokalizowanego przy autostradzie A2 pod Torzymiem. To największy całoroczny park rozrywki dla dzieci w Polsce, którego oficjalne otwarcie planowane jest na wrzesień br.

Spotkanie miało na celu przedstawienie sprawozdań Rady Izby z działalności merytorycznej oraz podsumowanie wyników finansowych za 2017 r..

Miniony rok był dla Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej pod wieloma względami rekordowy. Wielość podjętych działań spowodowała znaczne zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu biura i oddziałów. W przygotowanych przez Izbę wydarzeniach w 2017 roku udział wzięło ponad 2000 uczestników. Prócz stałych pozycji skupiających duże audytorium jak Gospodarcza Inauguracja Roku oraz Lubuski Lider Biznesu w minionym roku wiele działo się w zakresie wykorzystania środków unijnych. Izba mocno zaangażowała się w rozwój kadr dla gospodarki. Wszystko to za sprawą dwóch flagowych projektów, które ZIPH będzie realizować w najbliższych latach. Pierwszy z nich - „Lubuskie Bony Szkoleniowe szansą dla przedsiębiorców i pracowników subregionu gorzowskiego” pozwoli Izbie do końca 2019 roku rozdysponować wśród lubuskich przedsiębiorstw blisko 15 milionów złotych na kursy i szkolenia. Z dofinansowania skorzysta w sumie 350 przedsiębiorstw z sektora MŚP. Każda z firm może ubiegać się o wsparcie w wysokości 35 tysięcy złotych. Realizacja tak dużego przedsięwzięcia wymagała od Izby daleko idących zmian organizacyjnych. Na potrzeby projektu powstał dedykowany system informatyczny oraz wydzielona infolinia, a beneficjentów obsługuje na co dzień 9 mobilnych konsultantów.

Drugie duże wyzwanie, którego podjęła się Izba, to modernizacja kształcenia zawodowego w Województwie Lubuskim. Głównym celem prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego. ZIPH realizuje działania wspólnie z K-S SSE S.A., Lubuską Organizacją Pracodawców oraz Profi Biznes Group w 5 powiatach: żagańskim, świebodzińskim, sulęcińskim, krośnieńskim oraz słubickim. Ponadto wsparciem Izby objętych jest 10 miast i gmin: Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Witnica, Skwierzyna, Dobiegniew, Sława, Zbąszynek, Bobowicko, Kamień Mały i Henryków. W Województwie Lubuskim do roku 2022 stażami i praktykami zostanie objętych łącznie 6 324 uczniów z czego 4 267 przeprowadzi ZIPH. W ramach projektu w 2017 roku Izba przeprowadziła 2731 badań IPD, 998 kursów dokształcających oraz zorganizowała 995 praktyk i staży w lubuskich firmach.

Duża aktywność Izby została doceniona przez partnerów w kraju i zagranicą. Podczas Walnego Zgromadzenia członków Unii Izb Łaby i Odry Prezes ZIPH został wybrany wiceprezesem tej organizacji. Warto również podkreślić, iż od 2017 roku Prezes ZIPH pełni funkcję Marszałka Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego oraz członka Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej.

W kwietniu ubiegłego roku Izba otworzyła oddział w Żaganiu, który został ciepło przyjęty przez władze miasta i lokalnych przedsiębiorców. Duża aktywność placówki przejawiająca się poprzez organizację różnego rodzaju szkoleń i spotkań owocuje dużą aktywnością firm z tego regionu. Jednym z jej wyznaczników jest fakt, iż w Żaganiu udało się uruchomić grupę studiów MBA.

Miniony rok to również kilkadziesiąt większych i mniejszych spotkań. W tym 7 konferencji, 14 szkoleń i kilkadziesiąt mniejszych spotkań dla określonych grup beneficjentów. Sukcesem zakończyła się również pierwsza edycja „Lean Tour”. To działanie skierowane do dużych firm, którego celem jest zainicjowanie współpracy dużych przedsiębiorstw poprzez wymianę doświadczeń wśród członków grupy. Druga edycja rozpoczęła się w kwietniu bieżącego roku.

Cały czas Izba prowadzi Grupowy Program Ubezpieczeń dla firm, wydaje miesięcznik gospodarczy „Głos Przedsiębiorcy” oraz na bieżąco reaguje na wydarzenia w lokalnej gospodarce. Wyznacznikiem aktywności Izby jest z pewnością wielość organizowanych przedsięwzięć. W minionym roku ZIPH zorganizowała w sumie 53 wydarzenia gospodarcze dla przedsiębiorców.

Po udzieleniu Radzie Izby absolutorium odbyły się również wybory uzupełniające do tego gremium. Nowymi członkami Rady zostali: Tomasz Jeziorkowski, przedstawiciel TPV Displays Polska oraz Tomasza Maciejowskiego z KGHM Polska Miedź.

Miłym akcentem było wręczenie kolejnej statuetki „Przyjaciel Izby”. W ten sposób ZIPH nagradza osoby, które wniosły szczególny wkład w rozwój Izby. Podczas uroczystości w Kownatach tytułem tym został uhonorowany Franciszek Grześkowiak, wieloletni szef Państwowej Inspekcji Pracy w Zielonej Górze.

Oprócz spraw formalnych, uczestnicy wysłuchali również ofert kredytowych Banku Gospodarstwa Krajowego, zapoznali się z zawartością portalu biznesowego prowadzonego przez Ministerstwo Technologii i Przedsiębiorczości, a na zakończenie mieli okazję zwiedzić Park Rozrywki Majaland.

Park Rozrywki Majaland

To największy całoroczny park rozrywki dla dzieci w Polsce. Inwestycja ta powstała w naszym województwie i jest efektem kilkunastu lat doświadczeń belgijskiego partnera Plopsa, który w swej ofercie posiada 6 parków rozrywki na terenie Belgii, Niemiec i Holandii. Obecna inwestycja obejmująca hale rozrywki wypełniona jest wieloma atrakcjami dla dzieci i nie tylko, a są to m.in. zjeżdżalnie, karuzele, place zabaw, ściany wspinaczkowe, miasteczko ruchu drogowego, rollercoaster, restauracja i miejsca do spotkań biznesowych. Majaland jest częścią kompleksu turystycznego Holiday Kownaty Park. Inwestor planuje, by w przyszłości obiekt ten rozrósł się nawet do 200ha. Majaland zorientowany jest głównie na dzieci w wieku od kilku do kilkunastu lat, jednak atrakcje zostały tak skonstruowane, że z każdej z nich skorzystać może także dorosły. Dzięki doskonałej lokalizacji ( przy autostradzie A2 pod Torzymiem) inwestor z dużym optymizmem spogląda w kierunku przyszłości i kolejnych inwestycji. Przygotowane zostały również atrakcyjne rozwiązania biznesowe.