Posiedzenie Rady Izby w Żaganiu

24 KWIECIEŃ 2018 16:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

24 kwietnia w Żaganiu miało miejsce pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej. 

Głównym punktem obrad w naszym żagańskim oddziale było zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2017, które przedstawione zostanie podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego członków Izby. Decyzją Rady odbędzie się ono 28 maja.

W ubiegłym roku Izba zorganizowała w sumie 53 wydarzenia zarówno o zasięgu lokalnym, jaki i ogólnopolskim oraz międzynarodowym, W przygotowanych przez ZIPH wydarzeniach w 2017 roku uczestniczyło w sumie ponad 2000 osób.

Podczas posiedzenia Rady, jej członkowie dyskutowali również o zaplanowanych przez Izbę działaniach na najbliższe miesiące oraz stanie szkolnictwa zawodowego i wyższego w regionie.