Lean Tour 2.0

16 KWIECIEŃ 2018 09:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

W kwietniu Izba wystartowała z kolejną edycją „Lean Tour”. Ideą spotkań organizowanych wspólnie z Gorzowskim Ośrodkiem Technologicznym jest zainicjowanie współpracy dużych przedsiębiorstw poprzez wymianę doświadczeń wśród członków grupy. 

Podczas pierwszej edycji, która dedykowana była dla dużych podmiotów z północnej części województwa odbyło się w sumie 8 spotkań. Ideą zainicjowanego przez Izbę działania była wspólna nauka oraz wymiana doświadczeń dotyczących modeli zarządczych, procesów oraz kulturach organizacyjnych panujących w poszczególnych firmach. Podczas kolejnych spotkań poszczególne firmy prezentowały swoje zakłady, opowiadały o sukcesach, analizowały problemy, ich przyczyny i rozwiązania. Dla uczestników spotkań była to przede wszystkim możliwość wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń, uczenia się i doskonalenia umiejętności.

Główną ideą Lean Tour jest właśnie wymiana doświadczeń. 13 kwietnia w siedzibie zielonogórskiej spółki LUG Light Factory, będącej gospodarzem pierwszego z nowej edycji spotkań zainaugurowano działalność grupy na południu województwa. Firma została wybrana nieprzypadkowo jako pierwsza. LUG to lider i ikona lubuskiego biznesu, której geneza powstania rozpoczyna się w Zielonej Górze, a dzisiaj efekty ciężkiej pracy całego zespołu sięgają już na cały świat. - Do naszego projektu zaprosiliśmy największe firmy naszego regionu. Będziemy spotykać się raz w miesiącu, uczyć się wzajemnie, ciężko pracować, ale i dobrze bawić, bo Lean Tour to również szansa nawiązania partnerskich kontaktów - mówi Stanisław Owczarek, dyrektor Izby.

Kolejne spotkanie już w maju w firmie Victaulic Polska Sp. z o.o. w Drezdenku. W projekcie bierze udział 13 przedsiębiorstw.