Szkolenie z RODO w Gorzowie

28 MARZEC 2018 10:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza do udziału w szkoleniu na temat: „RODO w praktyce. Jak przygotować się do nowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych”., które odbędzie się 9 kwietnia 2018 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Sikorskiego 107 w Gorzowie Wielkopolskim (sala: 110, I piętro) w godzinach: od 9.00 do 15.00.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi: 350 zł +VAT.

Formularz zgłoszeniowy 

 

Program szkolenia:

1) Podstawy prawne ochrony danych osobowych.
2) Nowe podejście do ochrony danych osobowych.
3) Pojęcie danych osobowych i zbioru danych osobowych.
4) Podmioty uczestniczące w procesie przetwarzania danych osobowych i ich relacje oraz obowiązki.
5) Administrator danych osobowych – praca na przykładach.
6) Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
7) Zgody na przetwarzanie danych osobowych – dlaczego są takie ważne, kiedy należy je stosować - praca na przykładach.
8) Zasady dotyczące przetwarzania danych wskazane w RODO – zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość, ograniczenie celu, minimalizacja danych, prawidłowość, ograniczenie przechowywania, integralność i poufność, rozliczalność – co oznaczają w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstwa.
9) Prawa osób, których dane dotyczą (np. naszych klientów, pracowników) – regulacje RODO – na co przedsiębiorcy muszą zwrócić uwagę.
10) Prawo do bycia zapomnianym – co oznacza.
11) Dane osobowe przetwarzane w związku z zatrudnieniem – projektowane zmiany w Kodeksie pracy istotne dla pracodawców:
   a. Przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym.
   b. Przetwarzanie danych osobowych pracowników.
   c. Przetwarzanie danych biometrycznych.
   d. Monitorowanie pracowników.
   e. Przykłady klauzul, zapisów, dokumentów.
12) Powierzenie przetwarzania danych osobowych – kogo dotyczy, kiedy występuje, jak skonstruować umowę powierzenia – praca na wzorach i przykładach.
13) Najważniejsze obowiązki administratorów danych wynikające z RODO i ich praktyczne stosowanie:
   a. Obowiązek informacyjny – praca na przykładach i wzorach.
   b. Wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych – jakie rozwiązania przyjąć.
   c. Dokumentacja ochrony danych osobowych – przykłady.
   d. Rejestr czynności przetwarzania – nowy obowiązek - kto musi go prowadzić, na jakich zasadach, w jakiej formie, jakie informacje powinien zawierać rejestr.
   e. Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych.
   f. Zawiadamianie o naruszeniu ochrony danych osobowych.
14) Inspektor ochrony danych (IOD) - sposób powołania i nie-zbędne wymagania względem IOD.
15) Odpowiedzialność administratora za naruszenie przepisów – odpowiedzialność cywilna, karna.
16) Kary pieniężne – w jakich przypadkach i w jakiej wysokości, kto ponosi odpowiedzialność.
17) Jak przygotować się do RODO – wskazówki praktyczne.


Szkolenie poprowadzi:
Maja Grzegorczyk – Prawnik – praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, ukierunkowanym przede wszystkim na zagadnienia z szeroko pojętego sektora HR oraz ochrony danych osobowych, prawa gospodarczego i cywilnego. Trener i wykładowca z wieloletnim doświadczeniem. Przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych realizowanych dla szerokiego kręgu odbiorców, jak również wdraża nowe rozwiązania RODO.

Informacje i zgłoszenia: 

Marzena Młynarczyk, T: +48 739 03 12, E: marzena.mlynarczyk@ziph.pl