Szkolenie: Jak budować efektywny zespół

05 MARZEC 2018 08:30

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza do udziału w szkoleniu na temat: „Siła różnorodności - czyli, jak budować efektywny zespół?”, które odbędzie się 14 marca 2018 r. w siedzibie ZIPH przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Gorzowie w godzinach: od 10.00 do 12.00.

Firma to ludzie, którzy ją tworzą. Warto zainwestować w nich czas i poświęcić im uwagę, bo efektywny zespół jest istotnym kluczem do zdobycia przewagi konkurencyjnej na rynku. Jak go budować? Jakie wyzwania stawia to przed menedżerem, liderem zespołu, właścicielem biznesu? Bardzo wspiera w tym kadrę zarządzającą nowoczesne narzędzie FRIS do diagnozy stylów myślenia i działania pracowników, pozwalające prowadzić efektywną komunikację w różnorodnym zespole oraz trafniej dobierać zadania do ludzi na każdym etapie pracy projektowej, zgodnie z ich naturalnymi predyspozycjami i talentami. Zapraszamy do udziału w warsztacie i sprawdzenia, jak FRIS buduje przewagę konkurencyjną zespołu.

Szkolenie poprowadzi:

Edyta Jagodzińska-Pawluk - trener i praktyk Bbznesu, Certyfikowany Trener FRIS® oraz Coach PCC ICF i CoachWise. Jako wieloletni menedżer z doświadczeniem na różnych szczeblach zarządzania, specjalizuje się w tematach dotyczących przede wszystkim przywództwa i zarządzania zespołem. Wspiera z sukcesem kadrę kierowniczą różnych branż w obszarze rozwoju kompetencji menedżerskich i coachingowych. Realizowała projekty rozwojowe m.in. dla PZU S.A., Pepco Sp. z o.o., Ranstad Sp. z o.o., Veolia Energia Poznań oraz EWE.

Podczas spotkania dowiesz się:
- jaki jest klucz do skutecznej komunikacji w twoim zespole
- jaką rolę w codziennej komunikacji odgrywa nasz styl myślenia i styl działania
- czym jest Model Efektywności Projektów Zespołowych i jak wykorzystać narzędzie Fris do diagnozy potencjału twojego zespołu
- jak właściwie dobrać ludzi do zadań na każdym etapie pracy projektowej zgodnie z ich naturalnymi predyspozycjami i talentami
- kim jest „zawodnik”, „partner”, „wizjoner” oraz „badacz” i dlaczego bez ich udziału prowadzenie projektów narażone może być na ryzyko niepowodzenia.

Na zakończenie odbędzie się loteria wizytówkowa i losowanie nagrody – 1 diagnoza FRIS° wraz z raportem indywidualnym.

Szkolenie jest bezpłatne.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje i zgłoszenia:
Marzena Młynarczyk, T:+48 95 739 03 12, E: marzena.mlynarczyk@ziph.pl