Zapraszamy do skorzystania z dofinansowania na szkolenia w ramach Lubuskich Bonów Szkoleniowych. Możesz uzyskać nawet 80% pokrycia kosztów szkolenia pracowników. Więcej na: bony.ziph.pl

Stanowisko LSG w sprawie mostu w Kostrzynie nad Odrą

01 MARZEC 2018 14:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Lubuski Sejmik Gospodarczy wystosował stanowisko w sprawie mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą. Poniżej znajdą Państwo treść apelu.

STANOWISKO LUBUSKIEGO SEJMIKU GOSPODARCZEGO - MOST DROGOWY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ

Lubuski Sejmik Gospodarczy, reprezentujący środowiska gospodarcze województwa lubuskiego, zwraca się do Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej, Pana Mateusza Morawieckiego o podjęcie decyzji o budowie przeprawy mostowej przez Odrę w Kostrzynie n. Odrą wraz z obwodnicą drogową miasta.

Oczekiwanie wybudowania mostu w Kostrzynie, zdolnego obsłużyć gospodarcze potrzeby znacznej części północno-zachodniej Polski, są od lat artykułowane przez środowiska gospodarcze i samorządowe, wyrażane w licznych rezolucjach i stanowiskach podejmowanych przez formalne struktury samorządowe oraz liczne fora i konferencje. Struktury rządowej drogowej i wojewódzkiej samorządowej administracji w minionych latach przygotowały koncepcje rozwiązania tego ważnego problemu, nie zostały jednak dotychczas podjęte decyzje realizacyjne.

UZASADNIENIE
1. Potencjał rozwojowy obszaru położonego wzdłuż doliny Noteci i Warty do ujścia do Odry, zapisanego w Strategii rozwoju województwa lubuskiego jako „Północne pasmo przyspieszonego rozwoju województwa lubuskiego”, jest de facto mocno ograniczony wskutek istotnej bariery komunikacyjnej.
2. Obecnie, samochody ciężarowe nie mają możliwości dojazdu z kierunku niemieckiego, najkrótszą drogą do terenów inwestycyjnych dwóch największych podstref Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zlokalizowanych w Kostrzynie oraz w Gorzowie. W praktyce, wydłuża to dojazd do podstrefy w Gorzowie nawet o ok. 150 km, w stosunku do dróg prowadzących w linii prostej, tj.: droga krajowa 22 oraz droga wojewódzka 132, do przejścia granicznego w Kostrzynie.
3. Międzynarodowy transport towarowy na przejściach granicznych środkowo-zachodniego pogranicza Polski odbywa się przez pełnotonażowe przeprawy mostowe na Odrze w Kołbaskowie, w kierunku na Szczecin oraz w Świecku w kierunku na Poznań. Niestety, historycznie najkorzystniejsze połączenie drogowe z Berlina przez Kostrzyn, Gorzów na Gdańsk i Kaliningrad oraz Bydgoszcz i Toruń jest niefunkcjonalne z powodu mostu na Odrze o nośności zaledwie 7,5 tony.
4. Budowa pełnometrażowej przeprawy mostowej w Kostrzynie jest niezbędna, dla ekonomicznej i cywilizacyjnej przyszłości wielu regionów Polski, przede wszystkim dla rozwoju gospodarczego pogranicza lubusko-zachodniopomorskiego oraz środkowego Pomorza i północnej Wielkopolski.
5. Nowa przeprawa mostowa wraz z obwodnicą drogową Kostrzyna - połączenie nowego mostu z układem dróg krajowych 22 i 31 oraz drogą wojewódzką 132 – pozwoliłaby jednocześnie uwolnić układ komunikacyjny miasta od kilkuset ciężarówek codziennie dojeżdżających do firm działających w podstrefie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
6. Konieczność budowy mostu wraz z obwodnicą Kostrzyna od wielu już lat podnoszą władze miasta, organizacje samorządu gospodarczego i pracodawców, a także Zarząd K-S SSE S.A. Ponadto na ten problem zwracała również uwagę Unia Izb Łaby/Odry (międzynarodowe, polsko- czesko-niemieckie porozumienie izb gospodarczych).
7. Inwestycję w oczywisty sposób uzasadniają względy ekologiczne, gdyż istotne skrócenie czasu transportu tysięcy ton materiałów i towarów, znacząco ograniczy emisję spalin, co ważne jest także na terenie miasta Kostrzyna.
8. Wnosimy o rozważenie partnerstwa polsko-niemieckiego dla realizacji projektu budowy mostu transgranicznego w Kostrzynie, z wykorzystaniem finansowania z funduszy UE przeznaczonych na tworzenie europejskich korytarzy transportowych.

Podpisano: Jerzy Korolewicz, Marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego.