Zapraszamy do skorzystania z dofinansowania na szkolenia w ramach Lubuskich Bonów Szkoleniowych. Możesz uzyskać nawet 80% pokrycia kosztów szkolenia pracowników. Więcej na: bony.ziph.pl

Lubuski Sejmik Gospodarczy obradował w Kostrzynie

16 LUTY 2018 15:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Stan zaawansowania kluczowych inwestycji ujętych w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 był głównym tematem posiedzenia Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego, które odbyło się 15 lutego w Kostrzynie nad Odrą.

Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 została przyjęta w listopadzie 2012 roku. Jednym z elementów wyszczególnionych w dokumencie jest lista kluczowych inwestycji dla Województwa Lubuskiego. Znalazło się na niej 25 przedsięwzięć strategicznych z punktu widzenia rozwoju regionu.

Do udziału w obradach w Kostrzynie nad Odrą władze LSG zaprosiły przedstawicieli instytucji bezpośrednio odpowiedzialnych za realizację poszczególnych inwestycji. W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Jednym z najważniejszych zagadnień poruszonych podczas posiedzenia była kwestia budowy przeprawy mostowej przez Odrę w Kostrzynie wraz z obwodnicą drogową miasta. Zdaniem władz LSG to jedna z najważniejszych inwestycji w kontekście rozwoju gospodarczego regionu.

W najbliższym czasie władze sejmiku wydadzą w tej sprawie komunikat.