Zapraszamy do skorzystania z dofinansowania na szkolenia w ramach Lubuskich Bonów Szkoleniowych. Możesz uzyskać nawet 80% pokrycia kosztów szkolenia pracowników. Więcej na: bony.ziph.pl

Izbowe szkolenie w Barlinku

09 LUTY 2018 09:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

8 lutego w Barlinku zorganizowaliśmy dla członków Izby szkolenie dot. zmian w prawie zamówień publicznych. Tematem zajęć był Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

W 2018 r. wchodzą w życie zmiany w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych. Nowelizacja wprowadzi nie tylko obowiązkową elektronizację zamówień publicznych, ale także Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ). Zastąpi on dość obszerną dokumentację, którą do tej pory należało zgromadzić. Przepisy nowelizujące zakładają m.in., że od 18 kwietnia 2018 r. JEDZ będzie mógł zostać złożony tylko w formie elektronicznej.

Marzena Kopacka – prawnik, kierownik działu zamówień publicznych w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. i ekspert zamówień publicznych wydawnictwa prawniczego LEX.